Lika värde_1_2014

Socialt samspel är tema för tidningen Lika värde

Det är inte alltid socialt samspel och kommunikation fungerar friktionsfritt. Ibland kan det vara en utmaning som kräver nya arbetssätt. I årets första nummer av Lika värde kan du läsa om tre verksamheter som alla har utforskat nya lösningar och har inkludering som mål. Det är en förskola som arbetar med samspel, ett par pedagoger som arbetar med en särskild undervisningsgrupp och en skola som arbetar med pekplattor.

Läs också om hur Tyresö kommun arbetar med inkludering. Tillsammans med elva andra kommuner ingår Tyresö i forskningsprojektet "inkluderande lärmiljöer". Forskarintervjun handlar denna gång om förskolans uppgift när det gäller att tidigt upptäcka barn med svårigheter. Som vanligt finns också notiser från omvärlden och nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat tisdag 25 februari 2014 Granskat torsdag 28 januari 2016