Porträttbild Magnus Lennartsson

Snabba råd vid sällsynta diagnoser

Att ta emot barn och elever med sällsynta diagnoser kan innebära sällsynta pedagogiska utmaningar. Vad innebär det i förskolan eller skolan?

Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Magnus Lennartsson ger rådet att tänka ur ett helhetsperspektiv och att ta reda på hur det ser ut för individen. Skaffa kunskap om diagnosen, var nyfiken, kartlägg behov och satsa på goda relationer med barnet, vårdnadshavare och andra aktörer runt barnet eller eleven.

– Som rektor får du lägga ett pussel och fråga dig vilka de pedagogiska utmaningarna är. En sällsynt diagnos påverkar ofta flera områden som kognition, perception och medicinska aspekter som kan påverka uthålligheten. Vad behöver barnet eller eleven och vilka resurser krävs? Elevhälsoteamet kan behövas som stöd.

Samarbeta för att skapa bra förutsättningar

För att helheten ska fungera kan samarbete med habilitering och medicinsk sjukvård vara nödvändig.

– Satsa på ett gott samarbete med alla de som har betydelse för eleven, både i skolan och utanför. Ett systematiskt arbetssätt med kontinuerliga möten mellan berörda parter och tydliga ansvarsområden gynnar samarbetet. Gör en särskild individuell plan, SIP, som ni sammanställer vid ett möte där alla i nätverket kring barnet eller eleven finns med.

Kunskap för att förstå vad den aktuella diagnosen innebär finns bland annat hos Nationella funktionen sällsynta diagnoser, Ågrenska och berörda intresseorganisationer.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3-4 2019

Publicerat onsdag 30 oktober 2019