Snabba råd som gynnar elever med språkstörning

Det kan vara svårt att upptäcka att en elev har språkstörning. Den kan dessutom yttra sig på olika sätt, vilket innebär olika behov av anpassningar och stöd.

Hur blir då en skola bra på att möta dessa elever?

– Se till att lärare, rektor och elevhälsa har kompetens. Börja med att inventera skolans kompetens och hur den används, säger Anna Strömberg, logoped vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Om skolan behöver kompetensutveckling, erbjuder myndigheten utbildning på basnivå och fördjupad nivå och vissa högskolor har kurser om språkstörning.

– En rektor som har förståelse för behoven i lärandesituationen, kan ge ett bra stöd till sin personal. Ge dem tid att reflektera tillsammans för att utbyta erfarenheter från undervisningen.

Samarbete och elevens delaktighet

Anna har märkt att på skolor där det fungerar bra finns ett gott samarbete mellan skola, föräldrar och elever. Hon betonar särskilt elevens delaktighet.

– Jag minns en elev som berättade att det värsta i skolan var att jobba ensam utanför klassrummet. Sånt är viktigt att veta.

Det är inte säkert att de språkliga svårigheterna märks i talet. En elev med språkstörning kan ha svårt att ta till sig information. Det kan leda till missförstånd. Eleven kanske kommer till gympan utan rätt kläder.

– Då är det lätt att tro att eleven inte vill delta, fast hen i själva verket inte förstått. Om en lärare misstänker att en elev har språkstörning är mitt råd att kontakta elevhälsan för att diskutera extra anpassningar och behov av utredning om särskilt stöd. Och om skolan är osäker på vad resultaten av en utredning står för, kan vi hjälpa till.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 1 2018

Publicerat fredag 19 oktober 2018