Porträtt Ylva Schön

Snabba råd om läs- och skrivsvårigheter

Att kunna läsa och skriva är en grundförutsättning för att orka hänga med i alla ämnen. Därför är det viktigt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt. Men hur gör man det?

Läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig på olika sätt och det finns många indikatorer. Ylva Schön är rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och ger några exempel på vad en lärare kan vara extra uppmärksam på.

– Det är ganska vanligt att föräldrar tar upp frågan om de själva har läs- och skrivsvårigheter eller om det finns i släkten. Det är en viktig signal att ta vara på. Barn eller elever som har dessa svårigheter kan vara ointresserade av språklekar och bokstäver. De kan också behöva längre tid för lära sig bokstäverna och när de kommer upp i årskurs 2 eller 3 kan de ha svårare att stava än kamraterna.

Se till att det finns en plan

Ylvas råd till skolledare är att ha en plan för hur skolan ska upptäcka läs- och skrivsvårigheter och hur de snabbt ska sätta in stöd.

– Skolan bör vara beredd på att sju eller åtta elever i en klass med 25 elever kan behöva extra anpassningar och två eller tre elever kan behöva enskild intensivundervisning. Viss träning ger störst effekt om man börjar redan i förskoleklass eller årskurs 1.

En punkt att ha med i planen är att elevernas läs- och skrivutveckling är ett återkommande inslag på arbetslagsmöten, förslagsvis när elevhälsan medverkar.

– Men det allra viktigaste för tidig upptäckt är att skolan har kompetens om allmänna och specifika läs- och skrivsvårigheter.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 2 2019.

Publicerat måndag 12 augusti 2019