Snabba råd om digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan digitala verktyg göra stor skillnad och ibland är de en förutsättning för att kunna nå målen med utbildningen. Vad ska skolan då tänka på när det handlar om digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter? Vi frågar Ann-Louise Eriksson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– De digitala verktygen ska finnas tillgängliga för alla, ingen ska behöva fråga efter dem. Det kan göra stor skillnad för en elev att veta i förväg att verktygen fungerar och finns på plats.

Ann-Louise råder också lärare att utforma en undervisning som erbjuder eleverna olika sätt att ta till sig kunskap och dela med sig av vad de kan.

– Till exempel att eleverna kan ta till sig texter genom att läsa med ögonen eller öronen, alltså lyssna på texterna och att ha möjlighet att skriva eller diktera sin egen text. Tänk in de digitala verktygen redan i planeringen så att de blir en naturlig del i undervisningen.

En fördel med digitala verktyg, som är rätt konstruerade, är möjligheterna att göra anpassningar i dem. Då kan lärare eller eleven förändra färger, storlek och form på bokstäver, radavstånd med mera. I myndighetens tjänst Hitta läromedel kan den som letar läromedel till exempel söka efter läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar.

– Olika elever lär sig på olika sätt och behöver olika verktyg för att nå målen för sin utbildning. Det är inte säkert att det som fungerar för en elev passar en annan. Därför är det viktigt att lyssna på eleverna, de är experter på sin egen situation och vet vad som fungerar för dem.

Ann-Louise betonar att det är först när de digitala verktygen används inom ramen för en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Att man tillsammans tänker till hur pedagogiken kan stöttas och utvecklas med hjälp av tekniken.

Som avslutning skickar hon med några frågor att reflektera över när det gäller digitala verktyg:

  • När och hur kan undervisningen stödjas av digitala verktyg?
  • När är det bättre att använda något annat?
  • Vilka behov finns?
  • Vad säger eleverna?
  • Hur använder jag som pedagog verktygen i min undervisning?
  • Vilka möjligheter finns inbyggda i ordbehandlingsprogram?
  • Hur är utformningen, är kontrasterna tydliga, är bilderna lämpliga?
  • På vilket sätt ger verktyget instruktioner, via bilder, text eller tal?
Publicerat fredag 25 oktober 2019