Linda Petersson.

Snabba råd om att fokusera på lösningar

Vad ska en förskola eller skola göra för att bli bra på att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Och vems ansvar är det? Linda Petersson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten ger några råd.

– Alla på förskolan och skolan möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, därför behöver alla grundläggande kompetens om dessa. Det är allas uppgift att få verksamheten att fungera, men det är förskolechefens och rektors ansvar att skapa förutsättningarna för det.

Fokusera på lösningar

Ibland uppstår svåra situationer kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Då är det lätt att tänka att eleven bara vill jäklas.

– Försök att vara lösningsfokuserad. Eleven kanske inte förstod vad du förväntade dig av henne eller honom. Lägg inte skulden på eleven eller på dig själv. Utgå istället från det som hände för att lära och ta då hjälp av dina kollegor. Fundera över vad du eller ni kan göra för att en liknande situation inte ska uppstå igen.

Skapa en lärmiljö som är begriplig

Lindas råd är att skapa en lärmiljö som är begriplig och hanterbar för barnen och eleverna. De behöver då svar på frågorna: Var ska jag vara? Vem ska jag vara med? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? När? Hur länge? Vad händer? Vad händer sedan?

– För att kunna ge individanpassat stöd är det viktigt att göra en pedagogisk kartläggning. Först då kan man se vad barnet eller eleven är i behov av. Ta hjälp av en specialpedagog eller speciallärare för att komma fram till vilket stöd som passar barnet eller eleven.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1, 2019.

Publicerat måndag 10 juni 2019