Åsa Lindström

Snabba råd när du ska söka stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

I ett utvecklingsarbete kan det vara bra att få stöd utifrån. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge sådant stöd. Men vad bör man ha gjort innan man ber om stöd och vad behövs för att stödet ska ge effekt?

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd när en utbildningsverksamhet ska utveckla sin verksamhet för barn, elever och vuxenstuderande som har en funktionsnedsättning. Här ger Åsa Lindström, som är samordnare inom myndigheten, några råd för att samarbetet ska bli så bra som möjligt:

"Innan man ansöker om vårt stöd ska man ha haft kontakt med sin rektor och nyttjat de stödresurser som verksamheten har.

Det är också bra att ha samtalat med barnet, eleven eller den vuxenstuderande om hur han eller hon upplever sin situation och att ha gjort en pedagogisk utredning.

Den bästa effekten får man om vi kan arbeta tillsammans med rektor, arbetslag och de stödfunktioner som finns i verksamheten. Då kan vårt stöd ingå i ett helhetsperspektiv och bli en del av en större insats.

Hur arbetet läggs upp beror på behovet. Stödet kan riktas till ett enda arbetslag, ibland till hela verksamheten och ibland till huvudmannens alla verksamheter, till exempel alla förskolor i en kommun.

Det kan också handla om utveckling i mindre skala där man vill få förslag på hur man ska göra i en viss situation eller har en konkret fråga om något. Då rekommenderar jag vår tjänst Fråga en rådgivare. De svarar på frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning."

Från Lika värde nummer 2, 2020

Publicerat torsdag 1 oktober 2020