Snabba råd kring tillgänglighetsarbete

Det kan vara svårt att ta sig an tillgänglighetsarbetets alla områden samtidigt. Att börja med synen på olikheter är en bra start. Det säger Johanna Benfatto, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Att tillåta olikheter i klassrummet är grundläggande för tillgänglighetsarbetet. Som lärare kan du bygga in det i din undervisning. Är eleverna med på att rättvisa är att alla får det de behöver? Är de förtrogna med olika hjälpmedel och olika former av läromedel? Erbjuder klassrummet olika miljöer, så att eleverna kan välja att arbeta ostört eller tillsammans med andra?

– Eleverna vill känna att de lyckas och det vill alla runt omkring dem också. Om det är okej att vara och lära på olika sätt, blir det lättare att lyckas. Att jobba mot samma mål, men på olika sätt, är en grundförutsättning, säger Johanna.

Skapa tid för utveckling

Johanna ser också att många lärare behöver verktyg för att hantera elevernas olika behov. Därför är hennes råd att skolledningen skapar tid för erfarenhetsutbyte mellan kollegor och för att till exempel göra sambedömningar.

– Se över hur skolan använder de resurser som finns och fundera över om ni skulle få ut mer om ni använder dem på ett annat sätt.

Få stöd i fortsatt arbete

För att komma vidare i tillgänglighetsarbetet är det viktigt att personalen förstår att även om det innebär extra arbete nu, så kan det på sikt frigöra tid, till exempel för att det behövs färre extra anpassningar. I det arbetet kan skolledningen få stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare. De kan skräddarsy en process där de inspirerar personalen och ger dem utvecklande frågor att fundera kring kollegialt. Sedan kommer rådgivarna tillbaka och diskuterar hur det gått och hur skolan kan ta nästa steg.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3 2018

Publicerat fredag 5 oktober 2018