Fredrik Malmberg

Skolor behöver stöd för att motverka stress hos elever med funktionsnedsättning

Elever med funktionsnedsättning känner sig mer stressade i skolan och trivs sämre än andra elever, visar en ny rapport från Myndigheten för delaktighet.

– Fler skolor behöver vända sig till oss för att få stöd i hur de kan göra skolan mer tillgänglig, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Myndigheten för delaktighet lämnar idag en rapport till regeringen där de bland annat går igenom hur det ser ut för personer med funktionsnedsättning inom utbildning. Genomgången visar att elever och vuxna med funktionsnedsättning möter skolor och utbildningsverksamheter som inte är anpassade till deras behov. Det som lyfts i rapporten bekräftar det som kom fram i Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport Villkor för utbildning, som släpptes våren 2018.

Från februari till maj är Specialpedagogiska skolmyndigheten på turné i landet för att möta skolhuvudmän och skolchefer och lyssna in deras behov av stöd för att klara uppdraget att ge elever med olika funktionsnedsättningar en likvärdig utbildning. Även Skolverket och Skolinspektionen deltar.

– Rapporter som den Myndigheten för delaktighet presenterar idag visar att skolhuvudmän, skolor och vi skolmyndigheter behöver arbeta hårdare för att elever med funktionsnedsättning ska kunna gå till skolan och uppleva att de har rätt förutsättningar att lära sig, att de kan vara trygga och att det finns höga förväntningar på att de ska tillägna sig kunskap och utvecklas, precis som sina klasskamrater, säger Fredrik Malmberg.

I rapporten konstateras också att rätten till en likvärdig utbildning för elever med funktionsnedsättning är viktig när det kommer både till arbetsmarknad och psykisk hälsa. I gruppen unga, 16 till 29 år, som varken har ett arbete eller befinner sig i studier är unga med funktionsnedsättning överrepresenterad och utgör 12 procent i jämförelse med 7 procent i den övriga befolkningen.

– Det är helt avgörande för en individs livschanser att få en bra utbildning, och vår myndighet ger skolor stöd på många olika sätt för att de ska ha rätt kunskap om hur man anpassar skolan för elever med funktionsnedsättning. Det kan handla om ett mer långtgående stöd från våra rådgivare, rådgivning via vår telefontjänst och hjälp att hitta tillgängliga läromedel för elever i ens klass som behöver anpassningar, säger Fredrik Malmberg.

Länk till Myndigheten för delaktighets rapport
Länk till vår rapport Villkor för utbildning

Publicerat måndag 25 februari 2019