En bild på Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Skolinspektionens dag 2018 - nu på Youtube

Skolinspektionens stora konferens "Skolinspektionens dag" finns nu tillgängliga på Youtube och inte mindre än tre medarbetare från Specialpedagogiska skolmyndigheten deltog i paneldiskussionerna.

Varje delkonferens avslutades med en panel som diskuterade utmaningar i skolans inre organisation ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

I panelen deltog från Specialpedagogiska skolmyndigheten Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sirpa Niemi och Kenneth Drougge, avdelningschefer vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Artikeln kommer kompletteras med teckenspråksöversättning och text på Lättläst.

Publicerat torsdag 27 december 2018