Dialoggrupp vid skolchefsdialogen

Skolchefer berättar och myndigheterna lyssnar

– Alla vinner på skolchefsdialogerna

När ett drygt 25-tal skolchefer och rektorer i mitten av februari möttes till skolchefsdialog i Malmö, var diskussionerna intensiva och givande. Både för deltagarna, som kom från hela Skåne och för de tre arrangörerna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen.

– Strålande! Det var längesedan jag kände mig så upplyft på en heldagskonferens. En fantastisk möjlighet att få lyssna på de tre viktigaste samverkansparter skolan har och samtidigt kunna utbyta tankar och erfarenheter med andra. Så sammanfattar Marie Widell, rektor på en av Malmös friskolor, dagen.

Bra tillfälle skapa kontakt och ömsesidig förståelse

Skolchefsdialoger är ett helt nytt samarbete mellan Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under våren 2019 genomför de tre myndigheterna gemensamt 18 dialogträffar på 20 platser i hela landet. Turnén inleddes nyligen i Skåne.

Dialogträffarna vänder sig till landets alla skolhuvudmän i form av skolchefer eller motsvarande funktioner. Förhoppningen är att så många som möjligt deltar i träffarna och därmed bidrar till bättre ömsesidig förståelse mellan skolverksamheterna och de tre skolmyndigheterna.

Vad ska skolchefsdialogerna leda till? Frågan går till Kenneth Drougge, verksamhetsansvarig för samverkanskontor hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

– Det gemensamma syftet för oss tre myndigheter är att få möjlighet att lyssna på landets skolchefer och rektorer. Vi vill få reda på vad som finns på deras agenda, se deras utmaningar och lösningar på olika problem och få fram vilka frågor de behöver hjälp med. Allt för att kunna möta deras behov och därmed stödja och hjälpa dem på ett ännu bättre sätt.

Vardagsnära utmaningar och lösningar

Tillsammans har arrangörerna gallrat ut tre övergripande utmaningar med stora behov av utveckling. Dessa är: Förutsättningar för kunskapsutveckling, tillgängliga lärmiljöer, samt trygghet och stöd. Träffarnas diskussioner kring utmaningarna dokumenteras och kommer att sammanställas och analyseras. Resultaten återkopplas dels till deltagarna, dels till de tre myndigheterna.

– Behovet att bygga relationer har varit en röd tråd genom dagens diskussioner, säger Karin Johnsson, enhetschef vid SPSM:s Malmökontor och moderator vid dialogträffen i Malmö. Det kommer vi att bygga vidare på.

– För oss inom Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer underlaget att ge utmärkta indikationer på hur vi kan strukturera arbetet vid våra nybildade samverkanskontor över landet, säger Kenneth Drougge. Dels kommer vi att vilja arbeta mer förebyggande än tidigare, dels vill vi erbjuda ännu bättre stöd och hjälp, baserat på de behov som kommuner, skolhuvudmän, lärosäten och andra utbildare har.

Att de som deltog i dialogträffen i Malmö var mycket positiva gick inte att ta fel på. Många uppskattade möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter med skolmyndigheterna och kollegor.

Text och foto: Bella Danowsky

Niklas Anderberg, utbildningschef för Malmös alla gymnasieskolor, Malmö Stad.

Alla vinner på det

Niklas Anderberg, utbildningschef för Malmös gymnasieskolor tycker det känns gott att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Lee Gleichmann Linnarsson

Värdefullt att mötas

Lee Gleichmann Linnarsson från Skolverket tycker att det är mycket värdefullt att möta skolledare på detta sätt. "Det ger oss bra input på vad verksamheterna anser är bekymmersamt och vad för hjälp de vill ha av oss skolmyndigheter."

Petra Nilsson

Givande, rekommenderas

"Detta vill jag absolut rekommendera", säger Petra Nilsson, rektor från Kristianstad. "Tack vare dagen fick jag en positiv inblick i Skolinspektionens arbete och diskussionerna var verkligen givande."

David Kliba

Viktigt att träffas och lyfta frågor

"Det är viktigt att få träffa andra med samma problem och lyfta frågor vi vill ha hjälp med från skolmyndigheterna. Brett stöd behövs exempelvis när det gäller trygghet och stöd", säger David Kliba, rektor för en friskola i Malmö.

Publicerat tisdag 26 februari 2019