Catrin Tuvfesson

Skolan behövde hjälp

– Vi har märkt att många skolor behöver hjälp att komma igång med tillgänglighetsarbetet, därför har vi tagit fram ett verktyg som stöd, säger Catrin Tufvesson, samordnare för tillgänglighet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Med hjälp av verktyget kan förskolor och skolor få en överblick över sin egen tillgänglighet på flera områden: förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. Verktyget bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och utgår från lagstiftningen och målen för funktionshinderspolitiken.

En hjälp att komma igång

– Ingen förlorar på att försöka göra utbildningen tillgänglig. Det som är bra för elever med funktionsnedsättning är oftast bra för alla. Verktyget är ett sätt att se vad man ska börja arbeta med. Sen får man pröva sig fram och se vad som fungerar i den egna verksamheten.

Verktyget kan vara ett stöd till det kvalitetssystem skolan har, det kan också vara en del av skolans pedagogiska samtal och värdegrundsarbete. Det är framtaget för förskola och skola upp till gymnasiet, men det kan även vara ett stöd för vuxenutbildning.

Material för elever

För elever finns ett annat material om tillgänglighet. Det heter DATE och är framtaget av Handikappförbunden. Det fungerar bra ihop med verktyget för personalen.

– De här materialen kan vara ett sätt att omsätta teori till praktik. Och på samma gång lära sig mer om vad en tillgänglig utbildning innebär. Sen kan vi som myndighet ge stöd om förskolan eller skolan stöter på problem.

Mer om tillgänglighet

Publicerat måndag 30 juni 2014 Granskat måndag 11 januari 2016