Två kvinnor står utanför ett hus. De tittar in i kameran och ler. Båda har glasögon, en håller i en dator och den andra har en limegrön halsduk. Tidningsomslag av Lika värde nr 4, 2020.

Skola på distans är tema för Lika värde-tidningen

I år har många skolor fått bedriva sin verksamhet helt, eller delvis, på distans. Men hur har de förberett eleverna inför distansundervisningen? Och hur har stödet till eleverna påverkats? I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om hur några skolor tog sig an utmaningen.

Ådalsskolan i Kramfors har utvecklat en skräddarsydd digital plattform. Den blev ett bra stöd när undervisningen inte längre skulle bedrivas i skolans lokaler. Men de öppnade också en studiestödsstuga i skolans lokaler för elever i behov av stöd. Kullagymnasiet i Höganäs valde att öppna ett digitalt klassrum för den gruppen av elever och kombinerade det med samtal under promenader och via telefon och mejl. Hällsboskolan på Kungsholmen i Stockholm behövde inte stänga lokalerna, men förberedde sig genom att prova på virtuell undervisning en dag. Skolan är en specialskola för elever med språkstörning och rektorn ser att skolans elever kan ha vissa vinster av att undervisas på distans.

Stärk elevernas självtillit

I en intervju med Karin Bertills berättar hon om sin avhandling som fokuserar på hur högstadieelevers självtillit och delaktighet påverkar resultatet i ämnet idrott och hälsa, men även i skolarbetet generellt.

Uppriktiga diskussioner

I en artikel utanför temat berättar Rinnebäcksskolan i Kävlinge om hur de genomförde kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande. Med hjälp av ett öppet samtalsklimat kunde de diskutera inkludering och synen på elevers beteende. Tillsammans har de nu lagt grunden för skolans gemensamma värderingar.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat tisdag 22 december 2020