Samverkanskontor startar under 2020

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

Målet med att starta samverkanskontor runt om i landet är att nå ut bättre med myndighetens stöd till de skolor som behöver det mest.

- Vi märker att de skolor som har de största problemen inte är de som aktivt själva söker stöd hos oss och därför ändrar vi vårt arbetssätt till att bli mer uppsökande, säger Frederik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stödet från Specialpedagogiska skolmyndigheten till skolor och skolhuvudmän kommer fortfarande vara frivilligt att ta emot och kommer att bygga på kommunens eller friskolans egna resurser.

- Vi kan bidra med kompetens och råd hur skolor och huvudmän kan arbeta med till exempel förebyggande och främjande elevhälsoarbete och vårt mål med ett mer uppsökande arbetssätt är göra något åt den bristande likvärdigheten, säger Kenneth Drougge som är verksamhetsansvarig för samverkanskontoren runt om i landet.

Fakta om samverkanskontoren

Kontoren startar under 2020 på följande 16 orter: Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö.

Orterna är valda för att kunna nå ut länsvis till landet skolor och skolhuvudmän men också valda utifrån var myndigheten redan idag har fysiska kontor. På så sätt minskas kostnaden för att genomföra omorganisationen och det förändrade arbetssättet inom myndigheten.

Samverkanskontoren kommer att arbeta med att:

  • Ta reda på hur situationen ser ut för skolor och skolhuvudmän i respektive län. Det kommer att göras genom att dels titta på analyser, rapporter och kartläggningar från andra, dels genom att bättre ta tillvara på den lokala kunskap som myndigheten själv har.
  • Ta reda på vilka behov huvudmännen och skolorna har i respektive län. Det kommer att göras genom att bättre ta tillvara på och systematisera den lokala kunskap som myndigheten har.
  • Regelbunden nära dialog och samverkan med de skolor, huvudmän och andra samhällsaktörer som finns i respektive län.
  • Utifrån den samlade bilden av behoven föreslå insatser som går vidare till andra delar av myndighetens samlade specialpedagogiska stöd. Det gör att stödet Specialpedagogiska skolmyndigheten ger på ett tydligare sätt kommer att svara mot de behov som finns i länet.

Ekot om våra samverkanskontor

Publicerat torsdag 26 december 2019 Granskat torsdag 16 januari 2020