SAMS skapar trygghet i arbetet med placerade barn och unga

Barn och unga som blir placerade i samhällsvård behöver kontinuitet i sin skolgång, men många gånger fungerar tyvärr inte detta. Samverkan mellan socialtjänst och skola brister och ansvarsfördelningen blir otydlig. Skövde kommun använder SAMS och ser det som en stor framgång.

I juni lanserade Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, tillsammans med Skolverket och Socialstyrelsen ett nytt stöd för obruten skolgång. SAMS är framtagen för att skapa en kontinuitet i skolgången och för att vara ett stöd till dig som arbetar med placerade barn och unga i skola och socialtjänst inför och under placeringen, inför avslut och vid uppföljning.

Några som börjat arbeta utifrån stödet är Skövde kommun, där Mia Junttila, specialpedagog, är samordnare för interkommunal ersättning och tilläggsbelopp.

– I Skövde kommun har vi känt att det inte fungerar optimalt för de här barnen och eleverna som blir placerade. Skolan fanns inte med i processen på ett uttalat sätt för placerade barn och kedjan mellan Socialförvaltning och skola bröts helt enkelt för ofta, berättar Mia.

Ett stöd som var precis det vi behövde

Mia började sin nya tjänst som samordnare i mars 2018 och började då titta på hur andra kommuner gör för att få kedjan att hålla. Hon kontaktade SPSM och fick då beskedet att ett nytt stöd var på gång.

– Detta var ju precis vad vi behövde i Skövde. Ett stöd med tydliga roller och ansvarsfördelning, men med en enkel struktur. Man kan tycka att vissa stöd kan vara lite väl detaljerade, men när det är så många involverade är det otroligt viktigt med en struktur som är tydlig för alla. Jag kontaktade representanter från Socialtjänsten och Vård och omsorg och vi var alla överens om att starta ett samarbete.

Nu känner vi oss trygga i att inget glöms bort

Skövde kommun har nu tagit beslut om att stödet alltid ska användas och Mia har börjat med att presentera och introducera stödet till alla inblandade i kommunen.

– Både rektorer och ledning inom sektor barn och utbildning är mycket positiva till stödet. En rektor som har många placerade barn har börjat arbeta med checklistorna som följer med stödet och har meddelat att hen känner sig väldigt trygg att arbeta på det sättet för att inget moment ska glömmas bort. Stödet skapar trygghet för många i sina yrkesroller, vi vet alla vem vi kan fråga och vi kan stötta varandra på ett annat sätt. Vi respekterar varandras roller i processen och vet att samarbete är det enda som fungerar för att vi ska lyckas att ge dessa barn och elever trygghet och möjlighet att få vara del av ett sammanhang, fortsätter Mia.

Använd stödet som ett verktyg

– Jag tror att det är väldigt viktigt att man använder stödet fullt ut och som ett redskap i hela kommunen. Att det inte blir något att använda om man vill, utan att den lyfts upp som det stöd alla följer. Dessa barn har samma rättighet till en obruten skolgång som alla andra barn. Vi har inte riktigt kunnat garantera detta förut. Alla barn måste få känna att de syns och att någon tänker på dem.

– Inom kommunen försöker vi arbeta vidare med stödet så att den passar vår verksamhet. Vi har till exempel planer på att ta fram checklistor för när vi tar emot elever i skolan, som kanske inte varit i skolan på länge. Alla är väldigt positiva och det ska bli spännande att utvärdera detta om ett år och se vad stödet bidragit till i vårt arbete, avslutar Mia.

Läs mer om SAMS-stödet

Ladda ner SAMS-stödet via Socialstyrelsens webbplats

 

Publicerat fredag 4 september 2020