SAMS-modellen skapar trygghet i arbetet med placerade barn och unga

Barn och unga som blir placerade i samhällsvård behöver kontinuitet i sin skolgång, men många gånger fungerar tyvärr inte detta. Samverkan mellan socialtjänst och skola brister och ansvarsfördelningen blir otydlig. Skövde kommun använder SAMS-modellen och ser det som en stor framgång.

I juni lanserade Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, tillsammans med Skolverket och Socialstyrelsen en ny modell för obruten skolgång. SAMS-modellen är framtagen för att skapa en kontinuitet i skolgången och för att vara ett stöd till dig som arbetar med placerade barn och unga i skola och socialtjänst inför och under placeringen, inför avslut och vid uppföljning.

Några som börjat arbeta utifrån modellen är Skövde kommun, där Mia Junttila, specialpedagog, är samordnare för interkommunal ersättning och tilläggsbelopp.

– I Skövde kommun har vi känt att det inte fungerar optimalt för de här barnen och eleverna som blir placerade. Skolan fanns inte med i processen på ett uttalat sätt för placerade barn och kedjan mellan Socialförvaltning och skola bröts helt enkelt för ofta, berättar Mia.

En modell som var precis det vi behövde

Mia började sin nya tjänst som samordnare i mars 2018 och började då titta på hur andra kommuner gör för att få kedjan att hålla. Hon kontaktade SPSM och fick då beskedet att en ny modell var på gång.

– Detta var ju precis vad vi behövde i Skövde. En modell med tydliga roller och ansvarsfördelning, men med en enkel struktur. Man kan tycka att vissa modeller kan vara lite väl detaljerade, men när det är så många involverade är det otroligt viktigt med en struktur som är tydlig för alla. Jag kontaktade representanter från Socialtjänsten och Vård och omsorg och vi var alla överens om att starta ett samarbete.

Nu känner vi oss trygga i att inget glöms bort

Skövde kommun har nu tagit beslut om att modellen alltid ska användas och Mia har börjat med att presentera och introducera modellen till alla inblandade i kommunen.

– Både rektorer och ledning inom sektor barn och utbildning är mycket positiva till modellen. En rektor som har många placerade barn har börjat arbeta med checklistorna som följer med modellen och har meddelat att hen känner sig väldigt trygg att arbeta på det sättet för att inget moment ska glömmas bort. Modellen skapar trygghet för många i sina yrkesroller, vi vet alla vem vi kan fråga och vi kan stötta varandra på ett annat sätt. Vi respekterar varandras roller i processen och vet att samarbete är det enda som fungerar för att vi ska lyckas att ge dessa barn och elever trygghet och möjlighet att få vara del av ett sammanhang, fortsätter Mia.

Använd modellen som ett verktyg

– Jag tror att det är väldigt viktigt att man använder modellen fullt ut och som ett redskap i hela kommunen. Att det inte blir något att använda om man vill, utan att den lyfts upp som den modell alla följer. Dessa barn har samma rättighet till en obruten skolgång som alla andra barn. Vi har inte riktigt kunnat garantera detta förut. Alla barn måste få känna att de syns och att någon tänker på dem.

– Inom kommunen försöker vi arbeta vidare med modellen så att den passar vår verksamhet. Vi har till exempel planer på att ta fram checklistor för när vi tar emot elever i skolan, som kanske inte varit i skolan på länge. Alla är väldigt positiva och det ska bli spännande att utvärdera detta om ett år och se vad modellen bidragit till i vårt arbete, avslutar Mia.

Läs mer om SAMS-modellen

Ladda ner SAMS-modellen via Socialstyrelsens webbplats

 

Publicerat onsdag 24 oktober 2018