Samarbete med Skolverket ger lärare kompetensutveckling inom specialpedagogik

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ansvara för en kompetensutvecklingsinsats i specialpedagogik för lärare. Specialpedagogiska skolmyndigheten(SPSM) bidrar med kunskap och stöd i uppdraget. 

Kompetensutvecklingsinsatsen syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens för att möta elevers olika behov och den pågår hösten 2016 till och med hösten 2019. Kompetensutvecklingen ska ske genom kollegialt lärande med professionellt stöd i form av handledare. Skolverket ska också anordna utbildning för handledarna, som i första hand är speciallärare och specialpedagoger.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Skolverket, säger Åsa Lindström, samordnare för myndighetens medverkan i kompetensutvecklingsinsatsen. Vi bidrar bland annat med material och filmer, vi läser och kommenterar texter samt påverkar innehåll och struktur.

Utbildningsmaterial på Skolverkets webbplats

Skolverket håller på att ta fram forskningsbaserade utbildningsmaterial i form av så kallade moduler på sin webbplats. Modulerna kommer att innehålla material att läsa, diskussionsfrågor samt någon praktisk uppgift. Varje modul kommer också att innehålla texter skrivna av forskare inom det specialpedagogiska området.

– Nu börjar de första utbildningsdelarna att ta form. De som börjar kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande kommer arbeta med en modul. Den modulen kommer att ha fokus på inkludering. Utgångspunkten för forskarnas texter är bland annat några av Specialpedagogiska skolmyndighetens skrifter. Dessutom kommer filmen "Likvärdig undervisning i idrott och hälsa" som SPSM samproducerat ihop med Skolverket användas berättar Åsa och fortsätter:

– Alla som är intresserade kan gå in på Skolverkets webbplats och ta del av de första delarna av utbildningsmaterialet från och med 20 oktober. Vi kommer också att kontinuerligt lägga ut relaterad information från Specialpedagogiska skolmyndigheten på vår webbplats.

Målgruppen för Skolverkets uppdrag är alla legitimerade lärare i grundskolan. Lärare på särskilda ungdomshem och lärare i årskurs 7-9 är prioriterade.

– Över 1700 lärare kommer att delta i Specialpedagogik för lärande i den första omgången. Vi hoppas givetvis att den här satsningen och vår myndighets bidrag till den ska leda till att förbättra skolsituationen för elever med funktionsnedsättning samt bidra till en tillgänglig lärmiljö för alla, avslutar Åsa.

Publicerat fredag 18 maj 2018