Samarbete för att lyckas

Många elever som kommer till den kommunala vuxenutbildningen har en tuff skoltid bakom sig. De kan ha misslyckats flera gånger och vet inte alltid varför. Genom samarbete kan vuxenutbildningen förebygga nya misslyckanden.

Just nu pågår årets ViS-konferens i Uppsala och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, finns på plats för att berätta om stöd till vuxenstuderande med funktionsnedsättning. ViS står för Vuxenutbildning i samverkan och är en branschorganisation för vuxenutbildning i Sverige.

– Genom att arbeta, reflektera och fortbilda er tillsammans i arbetslaget kan ni förbättra lärandemiljön för elever i behov av stöd. Vuxenutbildningen behöver pedagoger som inte bara är duktiga på sitt ämne, utan även på att upptäcka behov och att göra utbildningen tillgänglig för alla, säger Mimmi Sandberg, chef för specialpedagogiskt stöd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det finns inget lagkrav på att vuxenutbildningen ska ha en elevhälsa eller specialpedagog. Men Mimmi menar att tillgång till det i någon form är en framgångsfaktor.

– Ett annat sätt att bidra till en bra studietid för eleverna är att samarbeta med andra aktörer i samhället, till exempel socialtjänst, arbetsförmedling och LSS-handläggare. Det kan handla om så enkla saker som att komma överens om att de inte ska lägga möten under skoltid.

Alla som studerar som vuxna har inte möjlighet att plugga hemma. Mimmis råd är därför att skapa mötesplatser på skolan där eleverna kan studera, få stöd och också umgås.

– Mitt sista råd går till skolhuvudmännen: Tänk på tillgänglighetsfaktorn vid upphandlingar, ofta är det något som utbildningsanordnarna sparar in på, vilket försämrar elevernas möjligheter att lyckas, avslutar Mimmi.

Publicerat tisdag 19 april 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018