Så var första halvåret för Fråga en Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndighetens frågetjänst Fråga en rådgivare får fler och fler frågor vilket är mycket roligt. Gunilla Salo som är samordnare, summerar det första halvåret för tjänsten 2018.

Så, hur har det första halvan av 2018 varit för Fråga en rådgivare?

- Vi har haft ett bra halvår. Saker är på plats så att säga och människor hittar vår tjänst mer och mer vilket syns på antalet frågor som kommer in till oss. Nu ser vi också att det är fler och fler frågeställare som återkommer till oss. Vi ska arbeta främjande och förebyggande och det är när vi och verksamheternas pedagoger möts som vi får effekten av att ett plus ett blir tre.

Vilka frågor får ni?

- Vi får blandade frågor inom alla våra kunskapsområden och det är väldigt roligt samtidigt som det är utmanande. Vi som sitter i tjänsten använder oss av kollegialt lärandet. Det är mycket bra då handläggarna sammantaget har en mycket stor kunskap och där man kontinuerligt uppdaterar sig inom sina kunskapsområden.

Inom vilket område får ni flest frågor?

- Vi får väldigt många frågor om extra anpassningar och särskilt stöd på olika sätt. Man vill veta hur man ska göra på sin skola när man ska ta emot, eller redan har en elev, med en funktionsnedsättning och man har kört fast. Vi kan då hjälpa till att utveckla undervisningen.

Vilka är det som ringer?

- Den stora majoriteten som ringer kommer från utbildningsverksamheter. Det är alltså skolledare, lärare, speciallärare, skolhuvudmän och pedagoger. Men även vårdnadshavare ringer till viss del.

Hur många frågor har ni fått in under det första halvåret?

- Nu är inte det första halvåret riktigt klart men vi har till idag tagit emot drygt 2000 frågor.

Det finns ju även en kunskapsbank där man kan söka svar på frågor, gör man det?

- Vi kan jämföra med första halvåret från 2017. Då hade vi ungefär 36 000 besökare som sökte i kunskapsbanken medan vi under samma period 2018 har 58 000 besökare. Så det är väldigt roligt, vi är glada för att även fler frågeställare hittar till våra publicerade svar. Svaren kvalitetssäkras regelbundet och nya svar publiceras fortlöpande.

Vilka öppettider har Fråga en rådgivare under sommaren?

- Vi kommer ha stängt under hela juli och öppnar igen vecka 31. Så då är vi sugna och beredda på fler spännande pedagogiska frågeställningar och samtal!

Publicerat fredag 19 oktober 2018