Så stärker vi elevhälsan – ett bra exempel från Dorotea

Vad innebär det att "stärka elevhälsan"? Vi ringde upp Dorotea kommun, en av de skolhuvudmän som sökt och fått statsbidrag för sin satsning på elevhälsan. Vad gör ni i Dorotea och hur ser era planer ut framåt?

– Elevhälsan hos oss ska inte bara vara något elever och lärare vänder sig till när de har problem, som en mottagning. Elevhälsan ska in i ämnesundervisningen och vara synlig i skolan. Elevhälsan handlar till exempel om hur vi lägger upp lektionerna, specialpedagogiska metoder och hur vi minskar stress hos eleverna, säger Nils Broman, rektor och skolchef i Dorotea kommun.

Dorotea kommun en av de som sökt extra pengar

Dorotea kommun är en av de cirka 300 kommunala och fristående skolhuvudmän som aktivt har sökt och fått pengar för att stärka sin elevhälsa. Pengarna är i form av ett statsbidrag som regeringen beslutat om och Skolverket hanterat under hösten. De 339 000 kronor som Dorotea nu får räcker inte till allt det kommunen har på gång inom elevhälsan, men kommunen kommer att skjuta till egna medel och söker aktivt finansiering från annat håll.

Elevhälsa som övergripande idé

– Vi har haft svårt tidigare att leva upp till de kompetenskrav som finns kring elevhälsan, men med den här satsningen är vi på väg dit vi vill, säger Nils Broman. Kommunen stärker elevhälsoteamet på olika sätt: personalstyrkan har utökats, elevhälsoteamets träffar har utvecklats och framför allt stärker man genom coachning och handledning.

– Ett starkt elevhälsoteam som jobbar utåtriktat och förebyggande gör att vi kan ha elevhälsan som en övergripande idé som genomsyrar skolarbetet, säger Nils Broman.

Eleverna får naturlig kontakt med elevhälsan

När eleverna har värdegrundslektioner är elevhälsoteamets personal med. På så sätt får eleverna en naturlig kontakt med elevhälsan och kan lättare ta egen kontakt om de skulle behöva kurativa samtal. Alla skolans klasser har haft värdegrundslektioner och eleverna i årskurs 6 har under hösten har haft två temadagar kring värdegrund och för årskurs 8 görs just nu större planering kring värdegrundsarbetet där lärare och elevhälsan samarbetar.

All personal på skolan är med

När skolan ordnar föreläsningsserier om till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och klassrumsanpassningar så är det viktigt att all personal är med – de som jobbar i skolköket, vaktmästarna såväl som ämneslärarna.

– Vi håller oss uppdaterade kring aktuell forskning och råd kring utvecklingsarbete bland annat via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats för att göra rätt prioriteringar, avslutar Nils Broman.

Publicerat torsdag 1 december 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018