Så gör man ett tvåspråkigt läromedel

Hur går det till att göra ett tvåspråkigt läromedel? Vi frågade Matilda Bergman som är VD på Dramaski som just nu jobbar med en e-bok på teckenspråk och skriven svenska.

Vad heter läromedlet och till vilka riktar det sig?

Det heter "Äntligen sommar" och riktar sig till elever i årskurs 3. Det handlar om Amir som bor på en campingplats som hans mamma driver. Hans mamma är hörande men Amir har cochleaimplantat. Han är ensam och har tråkigt, men en dag checkar Sara och hennes pappa in på campingen. Båda är döva. Ganska snart blir Amir och Sara kompisar.

Tanken är att det ska finnas gott om saker att känna igen sig i för eleverna oavsett om de har döva eller hörande föräldrar, vilken skola de går på, och så vidare. Kapitlen innehåller pedagogiska exempel på grammatik i både svenska och svenskt teckenspråk.

Hur är läromedlet uppbyggt?

Handlingen är uppdelad i tio kapitel som berättas på teckenspråk och både skriven och talad svenska. I varje kapitel finnas det minst ett idiom samt tre genuina tecken. Ett genuint tecken är ett tecken som inte har motsvarande ord på svenska.

Till varje kapitel hör också en kort dramafilm som är en bra utgångspunkt för diskussioner om svåra ämnen som etik, mobbning, identitet och så vidare.

Det finns också en teckenlista länkad direkt från texten samt en lärarhandledning med förslag på upplägg av lektioner.

Vad är extra viktigt att tänka på när man gör ett tvåspråkigt läromedel?

Den största skillnaden gentemot andra läromedel är att processen sker på två olika sätt eftersom det handlar om två olika språk. Vi började med att skapa den teckenspråkiga berättelsen. När den var klar fortsatte vi med den svenska texten. De båda språken skiljer sig åt på flera sätt, bland annat har de helt olika grammatik.

Under arbetets gång har vi stämt av med referensgrupper och lärare på två olika skolor. Det har varit ett väldigt utmanade projekt, men framför allt oerhört spännande och roligt att jobba med.

När beräknas läromedlet vara klart?

Den ska vara klart att börja använda när skolorna startar i höst.

Publicerat fredag 19 oktober 2018