Så blir digitala läromedel användbara

För att en elev ska kunna använda ett digitalt läromedel räcker det inte med att det pedagogiska innehållet har rätt nivå, även de tekniska delarna måste fungera korrekt. Hur blir då digitala läromedel användbara?

– Vi ser att läromedelsförlag och producenter som har tillgänglighet med i planeringen från början når framgång, säger Stig Andersson som är samordnare för digital läromedelsutveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det finns riktlinjer och standarder för kodningen som gör ett webbaserat läromedel blir tillgängligt.

– Läromedel som eleven når över internet och som är konstruerade efter befintliga riktlinjer och standarder fungerar då på både datorer, plattor och mobiler.

En annan typ av standard är den som används för att beskriva läromedlets egenskaper. Den används i myndighetens söktjänst Hitta läromedel, som hjälper pedagoger att hitta lämpliga tillgängliga läromedel.

– Om producenter förser läromedlen med tillgänglighetsdeklarationer som beskriver vilken funktionalitet som finns i läromedlet, vad som saknas och också varför, skulle det underlätta för den som köper läromedel.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 4 2017

Publicerat fredag 19 oktober 2018