”Rörelsehinder är inga hinder”

Shanya klarar drömutbildningen med vilja och assistenter.

Shanya är en pigg, glad och pratsam tjej med begränsad rörlighet i händerna och ingen rörlighet i övrigt. Hon förflyttar sig med permobil och behöver hjälp av en assistent i alla praktiska moment. Ändå går hon sina drömmars utbildning: restaurang och bageri. Hur går det ihop?

– Jag bestämde mig för att det skulle gå och det gör det!, säger en glädjestrålande Shanya Majeed, 19 år, som nu gått sitt första läsår på livsmedelsprogrammet på Österängsgymnasiet i Kristianstad.

Att det fungerat så bra, beror i hög grad på den positiva inställning hon mött från lärare, kamrater och skolledning. Utbildningen ges i samarbete med Riksgymnasiets RH-anpassade utbildning i Kristianstad.

– Skollagen är otvetydig: Du väljer program utifrån behörighet, säger Tony Ivarsson, rektor på Riksgymnasiet, RH-anpassad utbildning i Kristianstads kommun. Vi insåg att här fanns både möjligheter och utmaningar. Redan under terminen före start, tog vi kontakt med Österängsgymnasiet, där livsmedelsprogrammet finns. Vi mötte både pedagoger och skolledning för att lösa de problem som kunde förutses. I slutfasen träffade dessutom Shanya själv alla berörda och kunde komma med egna synpunkter och frågor.

Fokus på att hitta lösningar

Det är mycket ovanligt att en rullstolsburen elev med stora rörelsehinder går livsmedelsprogrammet. Därmed finns inga erfarenheter att jämföra med. Inställningen från skolan var försiktigt positiv och det fanns en stor nyfikenhet. Alla var inställda på att hitta lösningar och det resulterade i ett bra samarbete.

– Vi inriktade oss på den fysiska och den pedagogiska miljön, fortsätter Tony. I den fysiska miljön fanns krav på anpassning av omklädningsrum, hygienkrav på permobilen, flyttning av vissa dörrar och funderingar på logistiken i undervisningsköken. När det gäller pedagogiken blev det mer komplext. Hur ska vi tolka och bedöma resultaten hos en elev med stora rörelsehinder och där arbetsmomenten utförs av en assistent?

Stöd kring betyg och bedömning

 

För att komma fram till detta, ordnade Charlotte Sandelin, speciallä­rare på Riksgymnasiet och dess kontakt med Österängsgymnasiet, ett möte med Specialpedagogiska skolmyndigheten för henne och lärarna. Fokus låg på betyg och bedömning och på hur lärarna på bästa sätt kan tolka de krav som finns, undantagsbestämmelsen i skollagen och kap 11 § 4 i gymnasieförordningen, som innebär att rektor under vissa förutsättningar kan befria en elev från delar av utbildningen i en kurs.

– Det blev bra diskussioner och lärarna uppskattade att få det forumet. De blev bekräftade och kände att de tänkte rätt, säger Charlotte.

Shanya bedöms efter hur hon löser de praktiska uppgifterna, hur hon instruerar sin assistent och smaksätter, liksom hur hon anger när och på vilket sätt hon vill att de olika momenten genomförs och presenteras. Det är alltså inte assistentens handlag som bedöms. Under arbetets gång stämmer lärarna ofta av muntligt med Shanya för att se hur hon förstått uppgiften.

Utgå från elevens rätt

Både Tony och Charlotte är mycket nöjda med hur det hela utvecklats. Att i förväg verkligen fundera igenom tolkningsfrågorna är viktigt. Rådet de ger, är att utgå från att eleven har rätt att gå den utbildning den är behörig för.

– Även för oss på Riksgymnasiet har detta varit en utmaning, förklarar Charlotte. Inget utbildningsmoment har, så vitt jag vet, behövt väljas bort under året. Vi tar oss an problemen som de kommer och bygger vägen medan vi kör på den.

Bra samarbete och dialog

Charlotte berömmer lärarna som löst mycket själva under tiden. Förutom kontakter med arbetsterapeut och Charlotte, har de hela tiden direkta diskussioner med Shanya. Även Shanya är nöjd med det arbetssättet.

– Jag visste inte själv i början om det skulle gå att läsa livsmedelsprogrammet, men jag ville verkligen försöka, säger hon. Jag vill inte ha begränsningar för mina drömmar. Mitt mål är att på något sätt jobba i restaurangbranschen, kanske ha ett eget litet café. Ända sedan jag var fyra år, har jag varit intresserad av matlagning och varit med mamma i köket.

Shanyas assistent för dagen är Marie-Louice Wullf. Hon är lyhörd för Shanyas instruktioner, men medger att det kan vara svårt att överföra estetik och handlag till en assistent. Men Shanya lyckas beskriva hur hon tänker, så det fungerar utmärkt.

Text Bella Danowsky

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3 2018

Publicerat fredag 19 oktober 2018