Rekordmånga samtal till Fråga en rådgivare

Hallå där Gunilla Salo, samordnare för tjänsten Fråga en rådgivare. Ni har fått rekordmånga frågor under hösten. Vad tror du är anledningen till det?

– Det är naturligtvis svårt att veta säkert. Men vi jobbar ju aktivt med att göra myndigheten mer känd och efterfrågad. Det stora antalet frågor måste kunna ses som ett kvitto på att det arbetet gett resultat. Antalet samtal och mejl har ökat konstant sedan starten i april 2016.

Ser ni några andra förändringar?

– Jag tycker frågorna blivit bättre, om man får säga så, skrattar Gunilla. Frågeställarna är insatta i ämnet och bra på att beskriva situationer och problem.

Är det något som överraskat dig med alla frågor och samtal ni tar emot?

– Kanske inte överraskat direkt, men det blir väldigt tydligt hur stor osäkerheten är bland pedagoger kring pedagogiska utredningar till exempel. Många vet inte skillnaden mellan en utredning och en kartläggning eller att en utredning måste göras på både organisations-, grupp och individnivå. Här finns en stor brist. Det finns till exempel inga utbildningar om hur man gör utredningar inom läs- och skrivområdet. Men det visar också vilken otroligt viktig uppgift vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har, konstaterar Gunilla och fortsätter:

– Häromdagen pratade jag med en lärare som sa "Jag önskar att du vore en del av min vardag alltid". Jag svarade att det är vi ju. Vi är en del av din vardag alltid. Du kan alltid ringa oss precis när du vill. Och så pratar vi om det som du behöver.

Publicerat fredag 19 oktober 2018