Barn som leker i snö. Fotograf: Patrick Degerman

Rättvis skola i fokus på Lika värde-konferens

Den 3-4 februari kommer runt 250 skolledare, pedagoger och forskare mötas i Örebro kring frågan om hur vi kan skapa en rättvis skola för alla barn, unga och vuxna. Debatten om skolan sätter ofta fokus på att allt fler elever har behov av särskilt stöd. Lika värde-konferensen lyfter några utmaningar som skolan står inför när det gäller att alla elever oavsett behov ska ha samma möjligheter att klara av sin utbildning.

Alan Dyson som är professor i utbildningsvetenskap vid Manchester universitet kommer under konferensen tala om "Från särskilt stöd till rättvisa" och om likvärdighet och behovet av att bredda begreppet till att omfatta även faktorer som etnicitet, migration, socioekonomiska förhållanden och genus.

Den andra huvudföreläsaren är Gunnel Colnerud som är professor vid Linköpings universitet kommer att tala om lärares etiska dilemman när det gäller rättvisa i olika klassrumssituationer.

På konferensen finns också flera olika seminarier som är tematiserade utifrån två av de utmaningar som vi står inför för att uppnå en rättvis skola, språkliga och kommunikativa möjligheter och hur vi uppnår en tillgänglig skola för alla elever.

Ta del av konferensen

För dig som inte har möjlighet att delta på konferensen kommer det finnas möjlighet att ta del av delar av den på olika sätt. Vi filmar några av föreläsningarna för att sedan lägga dem på vår webbplats under mars månad, så att du kan se dem i efterhand. De föreläsningar som kommer filmas är:

  • Alan Dysons föreläsning "Från särskilt stöd till rättvisa"
  • Seminarie: It och appar - när läsningen glappar
  • Seminarie: Språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv
  • Seminarie:Yngre barns tvåspråkighet, svenskt teckenspråk och svenska
  • Seminarie: Betyg och bedömning- alla elevers rätt att nå målen
  • Seminarie: Inkluderande undervisning i praktik och forskning
  • Seminarie: Delaktighet i teori och praktik

Här hittar du filmerna från konferensen.

Under konferensen kommer vi även att Twittra från valda delar. Följ oss på #likavarde2014

Om konferensen

Konferensen är en nationell forsknings- och utvecklingskonferens som arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målsättningen är att skolans verksamma praktiker och forskare ska mötas och få diskutera skolutveckling, med forskning som utgångspunkt.

Läs mer om SPSM:s kurs- och konferensverksamhet.

Se alla planerade kurser och konferenser.

Publicerat torsdag 30 januari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016