Projektet för att skapa en samverkansmodell för obruten skolgång har hunnit halvvägs

Projektet är en samverkan mellan Statens institutionsstyrelse (SiS), Specialpedagogiska myndigheten och kommuners socialtjänst och utbildning.

Uppdraget handlar om att utveckla och prova en modell, SiSam-modellen, för skolsamverkan för elever som är placerade på särskilda ungdomshem. Modellen syftar till obruten skolgång; före, under och efter placering. Ett av målen är att skriva kontrakt med de 50 kommuner som placerar flest elever.

SiSam-modellen underlättar samverkan vid placering

Modellen är utformad för att underlätta samverkan i varje kommun, oavsett om kommunen fattar beslut om tvångsvård frekvent eller om det sker mer sällan. Det spelar heller ingen roll hur länge placeringen pågår. Modellen går att använda oavsett om den unge placeras akut eller vistas på ungdomshemmet en kortare tid för utredning eller en längre tid för behandling. Den är anpassad för såväl skolpliktiga som icke skolpliktiga ungdomar.

Modellen tar hänsyn till att kommunerna och stadsdelarna kan vara olika organiserade och kan ha kommit olika långt med egna interna samverkansmodeller.

- Vi vill att modellen ska vara hållbar och användas även efter att själva projektet är slut. Därför har vi använt kanaler som redan finns och försökt att bygga på de processer vi redan har inom myndigheten: Uppdragshantering och samverkan med skolhuvudmän, säger Ulla Reiderstedt, en av SPSM:s två representanter i projektets styrgrupp.

- Det har tagit lite längre tid än planerat att få till stånd kontrakten med avtal mellan kommuner och Statens institutionsstyrelse men nu verkar det ha lossnat, säger hon.

Den 22 maj lämnade SiS och SPSM in en delrapport om uppdraget till regeringen där man går igenom hur långt projektet har kommit. Senast 1 april 2016 ska slutrapporten vara klar.

Dialogkonferenser i kommunerna

- I höst ser vi fram emot att modellen ska implementeras på dialogkonferenser i de kommuner som skrivit kontrakt. Till konferenserna kommer representanter för kommunens socialtjänst och utbildningsförvaltning samt från SiS och SPSM, säger Ulla Reiderstedt.

Mer om SiSam-projektet

Om projektet på Statens institutionsstyrelses webbplats

Publicerat torsdag 26 juni 2014 Granskat onsdag 27 januari 2016