Illustration: En surfplatta, en mobil och en dator skickar signaler till ett moln med en tänd lampa.

Projekt skapade digitalt stöd i molnet för lärare och elever

För ett par år sedan saknade Ödeshög en strategi för att arbeta med digitalt stöd. I dag har kommunen ett molnbaserat skoldatatek. Där kan lärare och elever nå digitala verktyg oberoende av plattform eller enhet och nu växer intresset för anpassningar.

Det nya webbaserade skoldatateket har bara funnits i sex månader men effekterna börjar redan märkas.

– Elever signalerar att de är nöjda och allt fler lärare blir nyfikna. Det har aldrig tidigare varit så mycket prat om anpassningar i kollegiet, säger Veronica Fernstedt.

Hon är specialpedagog och har byggt upp det nya skoldatateket tillsammans med Hans Wågbrant som är IKT-pedagog i kommunen.

– Vi tror att efterfrågan på "särlösningar i små grupper" kommer att minska när lärarna märker att de digitala anpassningarna underlättar för många elever, säger Veronica.

Molnbaserad tjänst för digitalt lärande

För ett par år sedan var situationen annorlunda. Då saknade Ödeshög en strategi för att arbeta digitalt med elever i behov av stöd. Detta trots att kommunen hade satsat ambitiöst på informations- och kommunikationsteknik (IKT) under flera år och hade tekniktäta skolor.

– Problemet var att lärarna hade dålig kännedom om vilka digitala verktyg som finns och hur man kan använda dem, säger Hans.

Kommunen vände sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få råd. Det ledde till en ansökan om så kallat SIS-medel för att kunna bygga upp ett skoldatatek.

– Traditionellt har skoldatatek funnits på en fysisk plats. Dit har lärare och elever kunnat gå för att prova till exempel diktafoner, skrivplattor eller daisyspelare. Numera är de där apparaterna utrangerade. Funktionerna finns istället i appar eller som standard i vanliga datorer, plattor och telefoner. När vi fick SIS-medel tyckte vi därför att det var naturligt att utveckla en molnbaserad tjänst, säger Hans.

Bidra i det kollegiala lärandet

Webbplatsen fick namnet digitalstöd.se. Den presenterar verktyg inom läs- och skriv, matematik, hörsel, syn, motorik, språk, svenska som andraspråk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Där finns också instruktionsfilmer och besökare kan själva bidra med information till en idébank.

– Sidan är publik men det finns en inloggningsfunktion för våra medarbetare i kommunen. Genom att logga in kan lärarna se våra kommunlicenser och program. Till exempel finns Inläsningstjänst, StavaRex och SpellRight på alla elevdatorer och plattor, säger Veronica.

På sikt hoppas hon att webbplatsen ska bidra i det kollegiala lärandet på skolorna.

– Förhoppningen är att lärare ska vilja bli kontaktpersoner för verktyg som de har lärt sig och kunna svara på frågor från sina kollegor, säger Veronica.

Utrymme för fysiska möten

Veronica och Hans ser enbart fördelar med att ha skoldatateket på webben, istället för på en fysisk plats. De betonar emellertid vikten av att skapa utrymme för fysiska möten. De har löst detta genom att ha fasta tider varje vecka då Veronica finns tillgänglig för eleverna. Hon besöker också alla lärarlag regelbundet.

– Lärare, elever och föräldrar behöver få handfast hjälp för att komma igång och lära sig använda verktygen. Det är avgörande att kunna sitta ned tillsammans, säger Veronica.

Text Annika Wallin

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 4 2017

Publicerat fredag 19 oktober 2018