Person som läser en bok. Foto: Per Helander

Presenterar stödmaterial på Dysleximässa

På Dysleximässan senare i oktober är Specialpedagogiska myndigheten representerad. Då berättar vi bland annat om vårt stödmaterial som finns för att förbättra kvaliteten på pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter.

– Materialets styrka är att man kartlägger hela lärmiljön och inte bara elevens eventuella svårigheter. Det är viktigt eftersom det finns så många olika orsaker till en läs- och skrivsvårighet. Dyslexi är bara en liten del, säger Bertil Löfdahl, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bertil är också en av rådgivarna som kommer att representera myndigheten på Dysleximässan. Dyslexiförbundet FMLS arrangerar mässan i Göteborg den 23 till 24 oktober.

Stöd för specialpedagoger

Syftet med materialet är att vara ett stöd för i första hand specialpedagoger, de som har till uppgift att göra en pedagogisk utredning. Det är inte en mall, för det finns många olika sätt att göra en utredning. Det är däremot möjligt för skolan att anpassa materialet till lokala förutsättningar. Syftet är även att underlätta för utredarna att göra likvärdiga kartläggningar.

– Vi vill också vara tydliga med att det krävs hög kompetens och kunskap för att göra en utredning. Materialet ersätter inte det, säger Bertil.

Europeiska dyslexiveckan pågår just nu, den 5 till 11 oktober. Vad tycker du om den?

– Det är alltid bra när en funktionsnedsättning uppmärksammas. Det här är dessutom en ganska vanlig funktionsnedsättning. Då är det bra att sprida kunskap så att folk inte känner sig ensamma i det.

Publicerat torsdag 8 oktober 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016