Populärt material för tillgänglighet har nytt utseende

Värderingsverktyg för tillgänglighet och DATE lärmaterial har fått nytt utseende men materialet har precis lika viktigt innehåll som tidigare.

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning är ett material som hjälper er att

- skatta verksamhetens tillgänglighet
- förstå vad tillgänglig lärmiljö innebär
- ta fram en handlingsplan för att utveckla lärmiljön.

I DATE lärmaterial finns aktiviteter och övningar för förskola, grundskola och gymnasium.

Nu ser materialet lite annorlunda ut.

– Förhoppningen är att materialen fortsätter att vara eftertraktade och inspirera nya användare. Det går bra att använda tidigare versioner av både Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning och DATE lärmaterial om ni som användare redan har dessa. Men det är bra att känna till förändringarna som finns i de nya versionerna, säger Pia Persson, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Förändringar i innehållet

Materialen har numera kort information om den diskrimineringslag som trädde i kraft 1 januari 2017, om hur förskolor och skolor ska arbeta aktivt med att förebygga diskriminering.

– Materialen kan ni använda i det aktiva arbetet med främjande insatser och att förebygga diskriminering, säger Pia Persson.

I Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning har två indikatorer fått nytt namn; Elevhälsa har ändrats till Hälsa och lärande och It i lärandet till Digitalt lärande..

– Vi har bara gjort små förändringar av texten i form av förtydliganden. Det går bra att använda självvärderingar som tidigare genomförts, utifrån de tidigare begreppen, säger Pia Persson.

I DATE lärmaterial har vi gjort små justeringar för att öka tydligheten och för att anpassa en del av övningarna till förändringar på webbplatser som materialet hänvisar till. I DATE lärmaterial - gymnasiet har ett lektionsförslag förändrats eftersom filmen som lektionsförslaget bygger på är utbytt. Den tidigare Kognitionssimulatorn på Myndigheten för delaktighet har vi bytt ut mot Funktionssimulatorn.

Förändringar i utseendet

Omslagen på materialet ser annorlunda ut än tidigare.Tanken är att de nya omslagen ska visa materialens innehåll på ett tydligt sätt.

 

Publicerat torsdag 27 september 2018