Platser kvar på våra nätbaserade kurser

Det finns fortfarande platser kvar på en del av våra nätbaserade kurser. Kurserna genomförs i vår digitala utbildningsmiljö SPSM Fortbildning. Du får en flexibel studiesituation där du tar del av filmer och dokument på kursplatsen. Kurserna fokuserar på det kollegiala lärandet, där samtalet och erfarenhetsutbytet på kursforum är centralt.

För dig inom förskolan

Du som arbetar inom förskolan är välkommen att söka kurserna "Förskola – en plats för alla barn" och "Förskolans inre arbete och utveckling". "Att upptäcka utvecklingsområden vid flera funktionsnedsättningar" riktar sig till personal som möter barn och elever med flera funktionsnedsättningar inom förskolan eller grundsärskolans inriktning träningsskolan.

En helt ny kurs är "Tillgänglig utomhuspedagogik". Kursen handlar om hur utomhusaktiviteter kan gynna elevers lärande och hur aktiviteterna kan göras tillgängliga för alla.

Om du kommer att möta en elev med funktionsnedsättning i höst

Flera av våra kurser berör tillgänglighet i lärmiljön, bemötande och förhållningssätt utifrån olika typer av funktionsnedsättningar, såsom rörelsehinder, synnedsättning, dövhet-utvecklingsstörning eller CHARGE syndrom.

För dig som rektor, specialpedagog eller elevhälsopersonal

Ansvarar du för mer övergripande planering och samordning så finns "Tillgänglig utbildning" och "Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård".
Möter du vuxenstuderande kan kanske "Specialpedagogisk perspektiv på vuxenutbildning" vara intressant.

Alla kurser som har platser kvar hittar du här

Publicerat tisdag 16 augusti 2016 Granskat fredag 18 maj 2018