Pedagoger i gunga

Planering gav resultat

En tydlig handlingsplan utvecklad i ett gott samförstånd. Det är resultatet av Älvkarleby kommuns utvecklingsprojekt för att öka delaktigheten genom alternativa verktyg.

– Jag har under många år sett nyttan med alternativa verktyg i rollen som speciallärare och framför allt nyttan med att börja använda dem tidigt. Att starta i första klass med exempelvis talande tangentbord och talsyntes och få direkt respons med ljud tycker elever är både spännande och roligt. Och på köpet lär de sig läsa och skriva egna texter tidigare.

Kerstin Holmsten är nybliven pensionär men har varit en stöttepelare i Älvkarleby kommuns utvecklingsprojekt. Idén fick hon när hon märkte det var ett dåligt genomslag för alternativa verktyg ute i klassrummen trots kommunlicenser till alla datorer. Med hjälp av Specialpedagogiska skolmyndighetens SIS-medel startade kommunen därför ett utvecklingsprojekt.

Konkret plan i vardagen

– Vårt mål var att ta fram en konkret plan som tydligt talade om vad som skulle ingå och vem som skulle göra vad, berättar Eva Gunnerud, som tillsammans med Kerstin har drivit projektet. Vi ville absolut inte att det skulle bli ett fint dokument i en pärm utan att det verkligen kom till användning i vardagen. Och det har vi lyckats med. Nu är planen en del i elevhälsoplanen.

All personal har tagit del av handlingsplanen och fått utbildning. Bland annat har de tittat på korta intervjufilmer med rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten som utbildningsunderlag. Och så har de arbetat hands-on med inlästa läromedel, som kommunen har avtal med och olika program som Spell Right och Stava Rex.

– Meningen är att allt ska fungera praktiskt ute i klassrummet och att eleverna ska kunna få stöd av vem som helst, säger Eva.

Samarbete mellan pedagoger och tekniker

När jag gör mitt besök för att intervjua Kerstin och Eva har de på eget initiativ bjudit in Laila Sidén. Laila är it-tekniker i Älvkarleby och Tierps kommun och ett mycket uppskattat kugghjul i maskineriet.

– Samarbetet mellan oss är oerhört viktigt, därför tyckte vi att Laila skulle vara med, betonar Eva. För det är ofta de tekniska frågorna som är problemet.

– Det är handhavandet som ställer till bekymmer. Det kan handla om uppdateringar som gör att det strular eller vardagskrångel med datorerna. Vi har därför kartlagt de vanligaste problemen och gjort guider för att underlätta. Vi har även utbildat en grupp elever som har döpt sig till It-akuten. De kan fixa saker på plats och tycker att det är jättekul att hjälpa till, säger Laila.

– Tillsammans har vi utvecklat lösningar som har varit helt avgörande, replikerar Kerstin.

Bland annat har de förenklat genom att eleverna kan logga in och använda ett fjärrskrivbord hemifrån. Kerstin har dessutom arbetat fram flera anpassningar i Word för yngre elever. De har sedan testats och installerats centralt till datorerna via it-enheten.

Alla tre poängterar att det goda resultatet är sprunget ur en god inställning, respekt för varandras kompetenser och ett gott samarbete.

– Framgången ligger i att alla – skolchef, rektorer, it-chef, speciallärare och pedagoger – är positiva till planen, avslutar Eva

Publicerat måndag 21 juli 2014 Granskat måndag 11 januari 2016