Pisa-resultatet ett första steg – viktigt att fortsätta ge stöd

Svenska elever har förbättrat sina resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, visar Pisa-undersökningen som presenterades idag. Samtidigt har skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever ökat.

– Det är glädjande att elevers och lärares hårda arbete gett resultat. Vårt uppdrag, är att bidra till en likvärdig utbildning för elever i behov av stöd. Det är viktigt för att vi tillsammans ska fortsätta utveckla svensk skola, säger Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Svenska elevers resultat har sjunkit i Pisa-mätningar sedan 2000 då mätningarna inleddes. Den mätning som presenteras idag är den första som visar på ett trendbrott. Undersökningen visar också att de elever som räknas som lågpresterande i läsförståelse och matematik var färre 2015 än 2012. Samtidigt har andelen elever som räknas som högpresterande ökat.

– Jag hoppas verkligen att det här resultatet bidrar till att vända den negativa debatten om skolan och ge ny energi till alla som arbetar i skolan, säger Greger Bååth.

En aspekt som Skolverket lyfter som problematisk gäller skolsystemet, där den bristande likvärdigheten mellan skolor och olika elevgrupper består. Naturvetenskap är i fokus i årets mätning och om man jämför med 2006 års mätning, som hade samma tema, har skillnaden mellan lågpresterande och högpresterande elever ökat. Nu är skillnaderna större än OECD-snittet.

– Detta indikerar tydligt att vårt arbete med stöd till skolans alla delar för att öka likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet för alla är och kommer att vara mycket viktigt. I det arbetet ser vi gång på gång att det som är nödvändigt för vissa barn är bra för alla. Vår erfarenhet är att det finns mycket att vinna på att satsa på att göra skolor mer tillgängliga, såväl i den fysiska, sociala som pedagogiska miljön, säger Greger Bååth.

I en nyligen genomförd undersökning bland drygt 1 500 lärare, som Novus gjort på uppdrag av Lärarförbundet, lyfter de hur viktiga satsningar på särskilt stöd till elever med behov är. 97 procent av de intervjuade lärarna uppger att detta är den viktigaste frågan för att förbättra elevers skolresultat.

– Alla som jobbar med skolfrågor vill att svenska elevers resultat ska förbättras. Vi får inte glömma bort att det framför allt är viktigt för de enskilda eleverna att få lyckas i skolan, säger Greger Bååth.

Läs mer om Pisa-undersökningen hos Skolverket

Publicerat tisdag 6 december 2016 Granskat fredag 18 maj 2018