Bild av rektor Annely Tärning.

”Pandemin har kickat oss in i framtiden”

Hällsboskolan i Stockholm har vänt pandemin till en fördel.

– Vissa elever kan ha vinster av att undervisas på distans. Det blir en en-till-en situation där eleven får sina instruktioner riktade rakt till sig via sin skärm, säger Annely Tärning, rektor på skolan.

Hällsboskolan på Kungsholmen i Stockholm är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens tre specialskolor som riktar sig till elever med språkstörning.

Skolans verktyg, som en lärplattform med tydliga instruktioner, underlättar för eleven vare sig hen befinner sig på distans eller i klassrummet. Läraren kan då lägga fokus på att förklara muntligt för de elever som behöver det specifikt. Under en skoldag prövade skolan att låta all undervisning ske virtuellt. Eleverna hade rustats för att kunna ta emot instruktioner på distans. Alla lärare fick förbereda sin lektion digitalt.

–Vi hade lärare som satt i korridorerna och i diverse skrubbar som fanns att tillgå, säger Cecilia Sommerfeld, it-pedagog på Hällsboskolan.

– Jag sprang mest emellan och försökte vara så mycket stöd jag kunde, tillägger hon med ett skratt. Men visst lärde vi oss mycket under den här dagen. Och användarna har framförallt blivit säkrare på att använda de verktyg vi har.

Även om experimentet inte har behövt bli verklighet ännu, så ser Annely det som en utveckling och ett bra komplement inför framtida stöd.

– Det är den största tjänsten med situationen vi befinner oss i, vi blir kickade in i framtiden på gott och på ont, men mycket på gott. Redan nu finns åtgärdsprogram som innefattar viss undervisning på distans. Kan vi skärpa till oss så att vi blir bättre så blir det en vinst oavsett.

Som rektor kan Annely ha upp till fem arbetsplatsträffar på raken och alla på distans. Det har blivit många möten sedan i mars.

– Det har underlättat för personal som annars hade behövt komma in till skolan, men jag måste tänka på att förhålla mig på ett annat sätt. Det kan lätt bli ett föredrag istället för ett möte.

Framtiden är redan här, snart kommer det att finnas en robot i klassrummet. –Vi kommer att på försök låta en elev delta i undervisningen via en robot i klassrummet, berättar Annely. Förhoppningen är att roboten ska öka elevens deltagande, inte bara på lektionerna utan även bland klasskamraterna. Via roboten kommer eleven både få och skicka ljud och bild i realtid. Då blir eleven en person att förhålla sig till för klasskamraterna.

– Interaktionen blir lättare med en fysisk avatar, som kan följa med i de naturliga situationerna, ut på skolgården eller i uppehållsrum, säger hon. Robot i klassrummet har använts tidigare för barn som behandlas längre tid på sjukhus.

– Syftet i vårt fall är inte att låta eleven stanna hemma utan att inbjuda till en mjuk övergång tillbaka till klassrummet. Vi vet sedan tidigare att det är kompisarna som är viktigaste faktorn för att få en elev att komma till skolan igen, avslutar Annely.

På Hällsboskolan fortsätter elever och lärare att träna på att använda digitala verktyg, så att alla är rustade för alternativa undervisningsalternativ, pandemi eller inte.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 4, 2020.

Publicerat fredag 5 februari 2021