Östervångsskolan firade teckenspråkets dag

Måndagen den 15 maj firade Östervångsskolan Teckenspråkets dag med en marsch till den gamla Östervångsskolan. Under marschen såg man turkosklädda glada barn såväl som vuxna. Här och var i hela Östervångsskolan och Tunaskolan, som Östervångsskolan delar skollokaler med, såg man turkosa händer överallt.

Teckenspråkets dag markerar en milstolpe

Egentligen firas Teckenspråkets dag den 14 maj, som i år skedde på en söndag. Teckenspråkets dag markerar en historisk milstolpe. Den 14 maj 1981 fattade nämligen Sveriges riksdag det historiska beslutet att svenskt teckenspråk är dövas förstaspråk och blev erkänt som ett undervisningsspråk för döva. Sverige var det första landet i världen som gav svenskt teckenspråk ett officiellt erkännande som språk och var en förebild till många andra länder som idag har erkänt teckenspråket. Erkännandet i Sverige innebar bland annat att samhället ansvarar för att säkerställa att elever som är döva eller har en hörselnedsättning får rätt till utbildning på svenskt teckenspråk. På Specialpedagogiska skolmyndigheten uppmärksammar vi teckenspråkets dag varje år med festligheter och aktiviteter på våra skolor.

Teckenspråkets dag i turkosa tecken på Östervångsskolan

Östervångsskolan är en av fem regionskolor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten som bedriver tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Under rasterna hela veckan innan Teckenspråkets dag hade elever från Östervångsskolan en aktivitet tillsammans med elever från Tunaskolan, som Östervångsskolan delar skollokaler med. Eleverna fick klippa turkosa symboler i olika former, exempelvis i form av hjärtan, händer och symbolen "ILY" som på amerikanskt teckenspråk betyder "I love you". De dekorerade sedan de turkosa symbolerna på väggarna på olika platser runt i skolan. Turkos är färgen som symboliserar gemenskapen kring, och kampen för, teckenspråket.

På Teckenspråkets dag var därför skolan fylld med turkosa färger och symboler överallt. Förmiddagen inleddes med en marsch till gamla Östervångsskolan, där skolan haft sin verksamhet från 1871 fram tills årsskiftet 2015/2016. Det var där undervisning på svenskt teckenspråk började. Där förbjöds sedan svenskt teckenspråk i undervisningen under flera decennier, men eleverna talade ändå teckenspråk med varandra på rasterna. Gamla Östervångsskolan är således en viktig del i dövas historia och i teckenspråkets utveckling. Vid grinden till den gamla skolan gjorde eleverna konst på gatorna med gatukritor och skrev och ritade olika tecken som symboliserade det svenska teckenspråket.

Smaskiga turkosa tårtor och en förtrollande föreställning

Sen bjöds eleverna på smaskiga turkosa tårtor, gjorde halsband av turkosa händer med symbolen "ILY" och spred teckenspråk över hela skolan genom att sätta upp bilder på tecken kopplat till olika områden. Syftet är att elever och personal på Tunaskolan ska få lära sig enkla tecken i det svenska teckenspråket. Dagen avslutades med en förtrollande magisk föreställning av Tobias Chilli som vunnit SM i bästa underhållande show. Hans magiska trick förtrollade såväl elever som personal.

Läs Skånska Dagbladets artikel om Teckenspråkets dag på Östervångsskolan.

Publicerat onsdag 17 maj 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018