Ett av våra frukostseminarier fotat från bakre delen av rummet så publik och scenen syns

Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Årets första direktsända frukostseminarium torsdagen den 12 mars 08:00-09:00

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att lyfta frågan om ortens betydelse för likvärdigheten i skolan. Följ seminariet direkt via webben eller anmäl dig för att delta på plats.

Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet. Tillgången till utbildade lärare och förutsättningar att sätta in stöd till eleverna som behöver det kan bero på om du som elev bor på en liten ort eller i en större stad, i vilken del av staden du går i skolan, och vilken skola du har möjlighet att välja.

Torsdagen den 12 mars bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till ett frukostseminarium för att sätta fokus på frågan om likvärdig utbildning ur ett nationellt perspektiv. Vad ser Specialpedagogiska skolmyndigheten genom rådgivningsarbetet runt om i landet? Vad säger forskare och myndighetsföreträdare som undersökt hur likvärdigheten ser ut och hur elever beskriver den skola de möter? Vad behöver vi göra för att stärka skolor så att de kan utföra sitt uppdrag?

Medverkande i panelsamtalet

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Anna-Karin Hildingson Boqvist, jurist och tidigare vikarierande Barnombuds¬man med stor erfarenhet av att granska viktiga frågor för barn. Idag arbetar hon som generalsekreterare på ECPAT.
  • Björn Öckert, professor vid IFAU, Institutets för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och en av författarna till betänkandet, "Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan" som kom 2019 och ingår i Långtidsutredningen.
  • Åsa Vikström, chef för Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd.

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår YouTube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00. Sändningen teckenspråkstolkas och textas direkt.
En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på www.spsm.se/frukostseminarier.

Publicerat måndag 9 mars 2020