Olika förutsättningar men samma möjlighet att lära

På Lärvux i Stockholm studerar knappt 300 elever med inlärningssvårigheter som alla erbjuds en individuell studieplan. Man erbjuder bland annat undervisning på teckenspråk och på de yrkesinriktade heltidskurserna kan eleverna studera på gymnasiesärnivå eller på komvuxnivå på distans. Här hittar vi Christina Nije Sjögren som undervisar ett 40-tal elever i engelska, alla med olika behov och förutsättningar.

– Här är ingen dag den andra lik. Hos många av mina elever är det generellt dagsformen som avgör i hur väl de presterar. För de elever som har en språkstörning finns det dagar då de knappt får ut ett ord via tangenterna, pennan eller munnen. Jag har elever som briljerar under enskild undervisning men som aldrig säger ett ord i gruppsammanhang, berättar Christina. 

För att hitta ett sätt att arbeta och sortera hur hon skulle tänka i denna mångfald av behov och intryck vände sig Christina till Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm för att få råd och stöd. Lotta Granér och Pia Rehn, båda rådgivare, fick uppdraget.

Tillsammans med Christina gjorde man en nulägesbeskrivning av studiegruppen där man identifierade behov och utmaningar för gruppen och för varje elev. Allt från undervisningsmoment till bedömning diskuterades under träffarna som ägde rum månadsvis under ca ett år.

– Jag fick bland annat undantagsbestämmelsen förklarad för mig på ett väldigt bra sätt vilket har gjort att jag kan känna mig trygg i att mina elever kan få en rättvis och god bedömning. Jag undervisar i mitt ämne på både grundläggande nivå och gymnasial komuxnivå så det är viktigt att kunna erbjuda eleverna goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och visa vad de lärt sig, berättar Christina.

Viktigt att skapa sammanhang

Just nu är det Shakespeare som gäller i klassrummet. Christina tråcklar en del för att hitta vägar som ska passa för alla, något som hon efter mötena med Lotta och Pia känner sig trygg med. Och hon ser resultat, eleverna trivs och vill vara på plats och lära sig mer.

– Även om de befinner sig på olika nivåer så är det viktigt att de känner att de är i ett sammanhang. Undervisningen är förutsägbar och vi följer samma planering men de får uppgifter på olika nivåer, berättar Christina.

Att undervisa elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, autismspektrumtillstånd eller som har en språkstörning kräver tålamod och fantasi.

– För mig var både Pia och Lotta ett bra bollplank, de hjälpte mig att komma vidare när jag kört fast. Vissa av mina elever har ambitionen, och goda förutsättningar vill jag understryka, att söka till KTH, så vem är jag att stå i vägen?, ler Christina.

Publicerat fredag 19 oktober 2018