Ökad samsyn tack vare nätverk kring NPF

Med hjälp av behovsanpassade träffar tillsammans med rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, fick specialpedagogerna i Österåkers kommun trygghet i det fortsatta arbetet med sina elever.

I Österåkers kommun fanns ett behov av kompetensutveckling kring pedagogiska konsekvenser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kommunen sökte SIS-medel från SPSM för att anställa en specialpedagog som kunde handleda skolpersonalen under fortbildningsinsatsen. Specialpedagogen Ewa Bohlin fick uppdraget.

Ewa och kollegan Pernilla Unevik, som arbetade som handledare för förskolan, satte tillsammans med två rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten ihop en grundutbildning utifrån kommunens behov 2015. Sammanlagt deltog 20 specialpedagoger, lärare och personal med specialpedagogiskt uppdrag på skolorna i utbildningen. Kompetensutvecklingen bestod av fem moment med diskussionsträffar emellan. I momenten ingick även filmer och föreläsningar. Arbetssättet har tagits hand om och rekommenderas nu i till exempel SPSM:s studiepaket om NPF, förskolan och vuxnas lärande.

– Under våra träffar diskuterade vi bland annat tillvägagångssätt för de här nyckelpersonerna att föra kunskapen vidare till pedagoger, assistenter och lärare i skolorna. Mellan träffarna såg deltagarna även filmer som vi diskuterade, säger Ewa.

Nätverksträffar utvecklar arbetet kontinuerligt

Efter de behovsanpassade träffarna har deltagarna fortsatt med egna nätverksträffar under ledning av Ewa och Pernilla som arbetar på Pedagogcentrum.

– I nätverket träffas vi här på Pedagogcentrum och berättar hur arbetet utvecklats sen sist. Vi diskuterar en del och delar med oss om vi varit på någon bra föreläsning, eller har något annat som inspirerar och kan vara bra att ta med sig i arbetet, berättar Ewa.

Charlotte Rosberg arbetar som speciallärare på Österskärskolan och ser nätverket som ett bra forum för det fortsatta arbetet.

– Det finns behov av ett forum där vi kan träffas och diskutera frågor som dyker upp. Vi samtalar om hur vi arbetar, vad vi gör och hur vi lagt upp arbetet mer praktiskt. Träffarna ger en trygghet men också en möjlighet att lyfta ett dilemma som man har. Jag jobbar med det här just nu, hur har ni gjort? Vi får också tips och information om böcker att läsa eller verktyg som kan vara bra att använda, säger Charlotte.

Tar stöd i Studiepaket NPF

I arbetet med fortbildning av lärare, elevassistenter och fritidspersonal på skolorna används Specialpedagogiska skolmyndighetens Studiepaket NPF.

– Studiepaketet fanns inte när vi hade utbildningen, men det bygger på samma arbetssätt, vilket gjorde att vi fick en bra start när det kom. Det finns tillgängligt på webben för alla och leder till bra diskussioner på arbetslagsträffar. Vi har även börjat använda fler studiepaket, till exempel det för förskolan, säger Ewa.

Mer förståelse och en bättre lärmiljö

Charlotte Rosberg och Karin Linderbord Finndin, båda speciallärare på Österskärskolan och två av de nyckelpersoner som deltog i utbildningen. De har hållit i lokala kurser för skolans elevresurser.

– Under kurserna för våra elevresurser har vi bland annat använt Studiepaket NPF som vi kompletterat med andra delar, som till exempel praktiska övningar om hur man hanterar en konflikt med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Charlotte.

Genom att utbilda elevresurserna på skolan har de fått en samsyn kring arbetet. Resurserna känner sig stärkta och har fått mer förståelse för hur det är att ha en diagnos. De vet mer om vad som ligger inom problematiken och vilka krav de kan ställa på eleven, och det blir en bättre lärmiljö.

– Efter att vi utbildat elevresurserna blir det mindre krockar med eleverna och de förstår varandra bättre. Det är en skillnad mellan att bara få eleven att fungera i klassrummet mot att få eleven att producera något och utvecklas. Där har vi sett skillnad. Elevresurserna har nu också mer kunskap om när de ska ta ett steg tillbaka så eleven får växa och stå på egna ben, avslutar Charlotte.

Publicerat onsdag 22 november 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018