Lärare som samtalar med varandra

OECD: Stärk lärares samarbete och öka skolors likvärdighet

Ökad likvärdighet, mer samarbete mellan pedagoger och tydligare styrning av skolan är tre utvecklingsområden som OECD lyfter i en ny rapport om svensk skola.

- Rapporten bidrar med ett utifrånperspektiv på skola. Vi kommer att gå igenom den för att se om och hur den kan bidra till utvecklingen av vårt arbete, säger Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

OECD lyfter bland annat behovet av samarbete mellan pedagoger, och att det behövs på många olika områden inom skolans värld. Man tar också upp behovet av mer samordning för att skolan ska kunna ge nyanlända elever en bra start. Ett annat ämne som tas upp är att alla elever i klassrummet behöver känna att pedagogerna har höga förväntningar på dem.

OECDs granskning har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar. Den nyinrättade Skolkommissionen, som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet, kommer bland annat att utgå från OECD:s rekommendationer.

"Improving schools in Sweden" på OECD:s webbplats (PDF-dokument, 6 kB)

Pressmeddelande om rapporten "Improving schools in Sweden" på regeringens webbplats

Publicerat onsdag 6 maj 2015 Granskat måndag 11 januari 2016
Greger bååth

Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.