Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

– Många utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna göra sina utbildningar tillgängliga för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Därför har vi nu tagit fram ett webbaserat studiepaket där den efterfrågade skriftserien "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" utgör basen, säger Leif Näfver som är en av de ansvariga för satsningen.

Fortbildning för arbetslag

Studiepaketet kan användas som fortbildning för arbetslag och andra personalgrupper.

Utbildningsanordnarna behöver inte skicka in någon förfrågan till SPSM utan kan sätta igång när det passar dem själva och lägga upp fortbildningen utifrån sina behov. Allt material som behövs är kostnadsfritt och lätt att nå på webben. Instruktioner till deltagarna finns i studiepaketet.

Kollegialt lärande

I ett första steg ska alla som deltar göra uppgifter på egen hand. De ska då läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se ett par filmer och sedan göra en kort skrivuppgift. Därefter ska alla träffas och det är viktigt.

– En central idé är att de kollegor som genomför fortbildningen ska utvecklas tillsammans, En träff ger möjlighet att reflektera och byta erfarenheter med varandra, säger Leif Näfver.

Träffen inleds med att gruppen tittar på en film som tagits fram särskilt för det här syftet. Filmen kompletterar den aktuella skriften och visar exempel hur man inom vuxenutbildning kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Nytt kapitel om interkulturellt perspektiv

– I samband med att vi skapat studiepaketet har skriftserien fått en ansiktslyftning med ny färg och nytt format. Den övergripande skriften i serien har också kompletterats med ett kapitel om att ge stöd till vuxenstuderande med funktionsnedsättning ur ett interkulturellt perspektiv, säger Leif Näfver.

Onsdagen den 18 februari klockan 15-16 sänds ett webbseminarium där studiepaket vuxen presenteras närmare. Välkommen att delta, anmäl dig via länken nedan.

Publicerat måndag 15 februari 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016