Nytt studiepaket ger pedagoger mer kunskap om NPF

Alla barn och elever gynnas i en förskola och skola som utgår från individens behov, och där personalen använder olika former av pedagogik och anpassningar. För barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är det en nödvändighet.

Behovet av kompetensutveckling inom området är stort. För att möta det har vi tagit fram ett webbaserat studiepaket för självstudier och kollegialt lärande i förskola, skola eller gymnasiet.

– Förståelse och kunskap om till exempel autismspektrumtillstånd och adhd ger en god grund att möta och arbeta pedagogiskt med alla barn och elever. Det borde egentligen vara obligatoriskt i alla typer av lärar- och pedagogutbildningar, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillsammans med en arbetsgrupp har han sammanställt studiepaketet, som är uppdelat i fem olika moment. Det vänder sig till alla som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sitt pedagogiska arbete. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter.

Gemensamt lärande i arbetslag

Studiepaketet innehåller filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor som ger en generell kunskap om perception och kognition, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas. De olika delarna belyser vikten av att ha förståelse för de behov och förutsättningar den unika individen har och ger exempel på hur en tillgänglig lärmiljö kan utformas.

Materialet är främst avsett för att användas i ett kollegialt lärande, till exempel i arbetslag, men kan även användas på egen hand.

– För att få ut det mesta möjliga är det viktigt att det blir en del av hela verksamhetens kompetensutveckling. Den ger störst effekt om elevhälsa och rektor eller förskolechef är involverad i att planera och ge förutsättningar för genomförandet, säger Thomas.

Studiepaketet är en introduktion för alla pedagoger som har behov av att utveckla kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den som vill söka SPSM:s fortsättningskurs NPF på distans 2016 ska först ha tagit del av studiepaketet.

Publicerat tisdag 19 januari 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016