Nytt namn: Digitalt lärande

Våra sidor om It i lärandet byter namn till Digitalt lärande. Det nya namnet passar bättre in i hur övriga skolmyndigheter och samhället i stort formulerar sig.

Den främsta anledningen till namnändringen är Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som togs i oktober. Från 1 juli 2018 gäller också de nya skrivningarna i skolans styrdokument som tydliggör vikten av digital kompetens, säger Maritha Angermund som är samordnare för it i lärandefrågor i myndigheten.

– Men innehållet på sidorna är samma som tidigare. Det handlar precis som förut om hur vi på Specialpedagogisk skolmyndigheten kan ge råd och stöd om hur pedagoger kan anpassa undervisningen för varje enskild individ som har det behovet. Det finns visserligen möjlighet till anpassningar inbyggt i nya pekplattor, datorer och mobiltelefoner. Men de anpassningarna räcker inte alltid för våra målgrupper, förklarar Maritha.

Enbart datorer och pekplattor löser inte behovet utan pedagoger måste få utbildning för att kunna hantera elevernas lärverktyg, både tekniskt och pedagogiskt. Anpassade och fungerande verktyg måste finnas i alla tillgängliga lärmiljöer.

– Därför har vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten en så oerhört viktig uppgift att utföra. Det är det vi berättar om på sidorna om Digitalt lärande, avslutar Maritha.

Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat fredag 14 februari 2020