Nytt material möter informationsbehov om språkstörning

Nu finns en ny skrift som beskriver vad språkstörning innebär och hur man kan anpassa undervisningen till personer som har funktionsnedsättningen.

 

Språkstörning är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika barn och elever. Det kan vara en utmaning att undervisa personer som har språkstörning och att hitta rätt stöd för varje individ.

Stor efterfrågan

Informationsmaterialet Arbeta med språkstörning i förskola och skola ska bidra till förståelse och ge tips om hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar för barn och elever som har språkstörning.

– Det har inte funnits något tryckt material samtidigt som efterfrågan är stor. Det finns ett behov av en skrift som enkelt och överskådligt beskriver vad en språkstörning är och hur lärare och förskollärare kan anpassa undervisningen, säger Pia-Lotta Sahlström, chef för resurscenter tal och språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skriften riktar sig i första hand till skolpersonal och andra yrkesgrupper som möter barn som har funktionsnedsättningen grav språkstörning, men kommer också att kunna användas som informationsmaterial till vårdnadshavare.

Publicerat torsdag 21 januari 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016