Nytt kontor – rådgivare på plats i Kalmar

Den här veckan har Specialpedagogiska skolmyndigheten öppnat ett lokalkontor i Kalmar. Därmed får skolverksamheterna i Blekinge och Kalmar län närmare till det stöd som myndigheten kan erbjuda.

– Etableringen är ett naturligt steg i vår strävan att komma närmare de verksamheter vi ger specialpedagogiskt stöd till. Vårt mål är att detta leder till att fler barn och elever får det stöd i skolan de behöver för att uppnå sina utbildningsmål, säger Eva Mauritzon, råd och stödchef i Södra regionen.

Fyra rådgivare i specialpedagogiska frågor finns på Kalmarkontoret. Verksamheten ingår i den Södra regionen, som har sitt regionkontor i Malmö och ett lokalkontor i Växjö.

Läromedelsutställning kommer under våren

En mindre läromedelsutställning byggs under våren upp i lokalerna. Den kommer att invigas med öppet hus i slutet av vårterminen. Arbetslag och enstaka pedagoger från förskolorna och skolorna i området får då möjlighet att titta närmare på de specialpedagogiska lärverktyg som kommer att finnas där.

Här är en länk till våra sidor om specialpedagogisk rådgivning.

Publicerat fredag 14 februari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016

Kalmar, lokalkontor

010-473 50 00
Södra långgatan 62
392 31 Kalmar