Nya nätbaserade kurser till hösten

Nu kan du anmäla dig till våra nätbaserade kurser som startar till hösten. Kurserna genomförs i vår digitala utbildningsmiljö SPSM Fortbildning. Du får en flexibel studiesituation där du tar del av filmer och dokument på kursplatsen. Kurserna fokuserar på det kollegiala lärandet, där samtalet och erfarenhetsutbytet på kursforum är centralt.

Fördjupat stöd

Som en fördjupning till vårt grundläggande studiepaket Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, erbjuder vi till hösten en nätbaserad kurs – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - fortsättningskurs. Ett krav för att delta är att du tagit del av och gått igenom det grundläggande webbmaterialet, eftersom nätkursens första inlämningsuppgift bygger på detta.

Fler nya kurser

Vi utökar vårt utbud till förskolan med en tredje kurs - Lek, utveckling och lärande i förskolan.

- Du som möter barn i förskolan är välkommen att söka kursen. Vi hoppas att deltagarna tillsammans ska utveckla förståelse för vad det innebär att ta barns perspektiv och hur detta utgör villkor för lek, utveckling och lärande, säger Anneli Dahlberg, en av kursledarna.

Övriga kurser riktade till förskolan är Förskola – en plats för alla barn och Förskolans inre arbete och utveckling.

En annan helt ny kurs är Tillgänglig utomhuspedagogik. Kursen handlar om hur utomhusaktiviteter kan gynna elevers lärande och hur aktiviteterna kan göras tillgängliga för alla. 

- I kursen varvas teori och praktik med föreläsningar och praktiska tillämpningar utomhus. Det ingår också att prova utomhusaktiviteter i den egna miljön, säger Tarja Kalnins och Berit Nilsson som ska leda kursen.

Några nya namn och fler kursstarter

-  I år erbjuder vi 26 unika kurser, flera går med parallella starter med samma innehåll, så sammanlagt kommer vi att starta 35 kurser. En del kurser har ändrat namn, berättar Staffan Hammerman, samordnare för SPSM Fortbildning och de nätbaserade kurserna.

Kurserna Grav språkstörning får under det kommande året ett annat upplägg. Eftersom nätkurserna också innehåller fysiska träffar, så erbjuder vi under hösten två kurser med de fysiska mötena förlagda till Malmö respektive Stockholm. Under våren 2017 kommer ytterligare två kurser men då med de fysiska träffarna i Umeå respektive Örebro. Innehållet är samma i alla fyra kurserna, men beroende på var du bor i landet så har du möjlighet att välja den kurs som passar bäst geografiskt.

Kursen Se oss – möt oss, heter i utbudet Att upptäcka utvecklingsområden vid flera funktionsnedsättningar. Den riktar sig till personal som möter barn och elever med flera funktionsnedsättningar inom förskolan eller grundsärskolans inriktning träningsskolan. Även Den mångkulturella skolan byter namn – du hittar den nu med namnet Interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning."

- Våra nätkurser brukar vara efterfrågade och platserna brukar gå åt snabbt, så för vissa kurser är det bra att anmäla sig så fort som möjligt för att försäkra sig om en plats, avslutar Staffan.

Hela utbudet av nätbaserade kurser och anmälan hittar du här

Publicerat onsdag 11 maj 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018