Nya behörighetskrav i specialskolan gynnar eleverna

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) välkomnar det förslag som nu ligger ute på remiss gällande behörighetsförordningen för lärare i specialskolan. Idag behöver de som söker en lärartjänst i specialskolan dubbla examen, både som lärare och som speciallärare. I förslaget är kravet på dubbla examen för de flesta lärare på specialskolan borttaget.

– Vi är mycket positiva till förslaget i stort, det är ett stort steg framåt. Skulle förslaget gå igenom kommer vi att kunna anställa behöriga lärare som kan teckenspråk, tidigare behövde dessa vara utbildade speciallärare. Nu kommer vi att gå igenom förslaget grundligt för att se i detalj vilka konsekvenser det får för skolorna och svara på remissen utifrån det, säger Katarina Olsson, procsessledare för specialskolan.

Många av specialskolans lärare läser idag en vidareutbildning för att komplettera sin kompetens, vilket i sin tur leder till att vikarier måste kopplas in och det är inte optimalt för eleverna.

– Det här förslaget innebär att vi kommer att få bättre generell behörighet bland lärarna i våra skolor. Kontinuiteten kommer att bli bättre eftersom vi kommer att kunna erbjuda en tillsvidareanställning och det i sin tur gynnar våra elever, säger Katarina Olsson, processägare för specialskolan på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Höga krav ger tuff konkurrens

Behörighetsförordningen har varit ett bekymmer för specialskolan, det råder brist på behöriga lärare överlag och när det gäller dubbla examen, det vill säga både lärarexamen och speciallärarexamen, är läget akut. ­

– När det är lärarbrist tar man hellre än en tillsvidareanställning någon annanstans än en visstidsanställning på ett år hos oss. Det har lett till vi överlag har haft svårt att rekrytera och framför allt haft svårt att tillsvidareanställa lärare. Det i sin tur leder till kortsiktiga lösningar som skapar dålig kontinuitet bland både lärare och elever, säger Katarina.

Uppvaktning och dialog under flera år har gett resultat

SPSM har under flera år fört en aktiv dialog med departementet om gällande behörighetskrav i specialskolan. Lyhördheten på departementet har varit mycket stor den senaste tiden.

– Det känns riktigt bra att remissen nu är verklighet. Våra argument har alltid utgått från elevernas bästa, och för dem är det bästa att få kontinuitet och en trygg och likvärdig lärmiljö, avslutar Katarina.

Måndagen den 18 juni håller departementet ett remissmöte och senast den 20 juni ska remissinstanserna ha svarat på remissen. Går förslaget igenom kommer det att gälla från den 1 augusti i år.

Läs remissförslaget i sin helhet (PDF-dokument, 764 bytes)

Publicerat fredag 19 oktober 2018