Ny utredning för att skapa bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven i skolan

Många elever når inte de kunskapskrav de behöver för att klara skolan. Regeringen tillsätter nu en utredning för att hitta lösningar och skapa bättre möjligheter till stöd.

Skolan ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, men Skolinspektionens granskning visar bland annat att många skolhuvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till särskilt stöd och extra anpassningar. Granskningen visar också att det är vanligt med brister i elevhälsoarbetet. Eleverna behöver få bättre förutsättningar att nå kunskapskraven.

Åsa Karle, avdelningschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått uppdraget som särskild utredare och ska bland annat kartlägga  och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, och ge förslag på hur arbetet kan förbättras.

– Jag ser fram emot att belysa de här områdena. Likvärdiga möjligheter för alla barn och elever är en av de viktigaste skolfrågorna idag, säger Åsa.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Läs mer om utredningen på regeringens webbplats

 

Publicerat fredag 21 juli 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018