Fem informationsblad Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för

Ny serie med informationsblad vänder sig till pedagoger och skolledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten har arbetat fram en ny serie med informationsblad som riktar sig till pedagoger och skolledare i fem olika skolformer: förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Bladen ska ge pedagoger och skolledare ökad kännedom om det stöd som Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder till olika skolformer. Informationen är ett komplement till vår webbinformation.

- Det är inte alla pedagoger och skolledare som vet att vi vänder oss till deras verksamheter. På det här sättet hoppas vi fler ska få reda på vilka möjligheter skolorna har att få stöd av oss, säger Malou Nordlöf Ekström som varit projektledare för arbetet med informationsbladen.

Ladda ner eller beställ

Du kan ladda ner bladen i serien som pdf eller beställa tryckta blad på vår webbplats under rubriken Jag vill/Beställa publikationer.

De gamla Råd & stöd-bladen tas bort ur sortimentet. Informationen om funktionsnedsättningar ligger idag på webbplatsen, under rubriken Funktionsnedsättningar.

Publicerat torsdag 27 februari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016