Illustration av ett hjärta uppbyggt av ord, så som "elevhälsa", "stöd", "föräldrar", "samsyn", och så vidare
Utveckla skolans elevhälsoarbete

Ny möjlighet att utveckla skolans elevhälsoarbete

För sjunde året i rad ger vi kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning. Kursen vänder sig till rektorer och elevhälsans tvärprofessionella team och anmälan inför hösten 2021 är nu öppen.

Kursens innehåll utgår från elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget får konsekvenser dels för elevhälsans arbete dels för hela skolans arbetssätt och organisation. Kursen är nätbaserad och erbjuder en struktur för att systematiskt utveckla hela skolans elevhälsoarbete. Ett krav för att gå kursen är just att man anmäler sig som ett team och att rektor är en av deltagarna.

"Ett nytt sätt att arbeta för hela skolan"

Citatet kommer från Mattias Nordh, rektor i Spånga i Stockholms stad. Han och elevhälsoteamet på Sundbyskolan har nyligen avslutat utbildningen och han fortsätter:

– Utbildningen var verkligen givande för oss, vi tog tid för diskussioner, både de jobbiga och de mindre jobbiga, utbildningen ledde fram till ett nytt sätt att arbeta för hela skolan som vi har dokumenterat i vår nya elevhälsoplan. Vi i elevhälsoteamet har kommit varandra närmre med en större samsyn.

– Den största vinsten är att rektor och teamet går kursen tillsammans. Gör er intresseanmälan redan idag, besked om kursen får ni i god tid innan kursstart, säger Erica Sjöberg och Sarah Neuman som ansvarar för kursen.

Kursen startar hösten 2021 och pågår två terminer. Intresseanmälan görs av rektor och hen anmäler sig och sitt elevhälsoteam.

Gör intresseanmälan här (öppen till 31 mars).

Publicerat tisdag 16 mars 2021