Ny möjlighet att utveckla elevhälsoarbetet

Nu öppnar vi för intresseanmälan till den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens. Det blir tredje året i rad den efterfrågade kursen erbjuds till skolor som har behov av att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Utbildningen möter ett behov av stöd som många skolor önskar för att utveckla det systematiska elevhälsoarbetet. Den vänder sig till rektorer och elevhälsoteam och pågår under ett läsår med start hösten 2017. Deltagandet innebär en möjlighet att utveckla det elevhälsoarbete som redan pågår i skolornas egen verksamhet.

– Det är en framgångsfaktor att det är skolans rektor som leder elevhälsoarbetet. De som har gått kursen tidigare har kunnat se att den erbjuder en struktur för ett gemensamt lärande. Genom de olika uppgifterna har de fått möjligt att fördjupa och vidareutveckla diskussionerna utifrån sin egen situation, berättar Sarah Neuman, kursansvarig rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

En del i kursen handlar om att utveckla samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal. Den liksom andra delar är utformade med hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut på olika skolor.

– Rektorer och elevhälsoteam som gått eller går kursen nu berättar att de har behövt involvera alla på skolan i utvecklingsarbetet. De erfarenheter som andra lyft fram är att det är vikitgt att komma ihåg att det är ett processarbete som tar tid och att det är frågor som ständigt behöver drivas, säger Erica Sjöberg, även hon kursansvarig rådgivare.

Den pågående kursomgången har 850 deltagare fördelat på 150 skolor runt om i landet. Genom intresseanmälan som görs av rektor på skolan får Specialpedagogiska skolmyndigheten en överblick över hur stort behovet av stöd är inför läsåret 2017-2018. Det ger en möjlighet att anpassa antalet kursplatser.

Intresseanmälan till den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompeten. Anmälan görs av rektor.

Mer information om kursen (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat fredag 19 oktober 2018