Ny möjlighet att utveckla elevhälsan

Elevhälsoteamens gemensamma uppdrag står i centrum under den nätbaserade kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens – Ett processarbete för likvärdig utbildning". Kursen som nu erbjuds för andra året vänder sig till rektorer och elevhälsans tvärprofessionella team.

– Det finns många fördelar med att alla de kompetenser som ingår i elevhälsoteamet deltar gemensamt, menar Erica Sjöberg och Sarah Neuman som ansvarar för kursen.

Behovet av kompetensutveckling för att utveckla elevhälsans gemensamma uppdrag är stort. I de tre parallella nätbaserade kurserna som startade hösten 2015 deltar sammanlagt 420 deltagare, varav 104 är rektorer. Då fylldes alla kursplatser och flera kom inte med. Nu är det dags att anmäla intresse för deltagande hösten 2016.

Karin Järleby, rektor vid Täby friskola deltar tillsammans med sitt elevhälsoteam i den pågående kursen. I teamet ingår kurator, skolsköterska, fyra speciallärare samt en dramapedagog.

- Vi hade insett att vi behövde förändra vårt arbetssätt. Tidigare jobbade de olika professionerna individuellt, men vi ville bli en grupp och arbeta mer hälsofrämjande istället för åtgärdande.

Målet var att ha en plan för hur skolan ska jobba hälsofrämjande och förebyggande vid årets slut. Nu har de förändrat sitt sätt att arbeta med planerade möten varje vecka, där de varannan vecka jobbar bara med kursen.

- Nu när vi har ett ärende som berör en elev eller en grupp tittar vi både på vad vi ska göra nu och på vad vi hade kunnat göra i ett tidigt skede för att förebygga problem.

På frågan om kursdeltagandet redan nu har påverkat sättet att arbeta med frågor om elevernas hälsa och lärande svarar hon:

- Ja, det tycker jag. Vi har högre kvalitet på det vi gör. Vi har ändrat mötesstrukturen. Förut var jag ett paraply. Nu träffas professionerna inom elevhälsan tillsammans med berörda lärare.

Den 7 januari öppnar vi för intresseanmälan till den nätbaserade kursen, som startar hösten 2016 och pågår två terminer. Den skickas in av rektor som anmäler sig och sitt elevhälsoteam.

Informationsblad om kursen (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat torsdag 7 januari 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018